W trosce o środowisko naturalne EDI ogłasza konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy III-VI) oraz gimnazjalnych (klasy I-III). Konkurs ekologiczny zostanie przeprowadzony w dniu 22 IV 2010 r. (Dzień Ziemi) w szkołach, które wyrażą chęć udziału w zawodach.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi.

Przewiduje się przygotowanie dwóch rodzajów testów o podstawowej i gimnazjalnej skali trudności. Każdy test składać się będzie z 26 pytań i przyporządkowanych do nich czterech wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą w zakresie ekologii, zostaną uhonorowani:

•Dyplomami grawerowanymi i nagrodami rzeczowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
•Dyplomami laureatów i książkami, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
•Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.
Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom ekologa.
Także szkolny organizator konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu ekologicznego.
Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

Aby wziąć udział w konkursie ekologicznym, szkolny organizator konkursu musi zgłosić uczestników najpóźniej do  30 III 2010 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

•wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI , ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
•wysłać kartę faksem na numer (0-22) 509-86-71
•wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej www.edi.edu.pl/ekologia
•przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer (0-22) 509-86-70
Natomiast uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Komitet Rodzicielski wpisowe w wysokości 8 zł. Szkolny organizator wpłaca na konto EDIEGO:

•7,50 zł – gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
•7 zł – gdy szkoła zgłosi od 30 do 59 uczestników,
•6,50 zł – gdy szkoła zgłosi powyżej 60 uczestników.
Wpłaty należy dokonać do 26 IV 2010 r. na konto:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
68 1140 2017 0000 4502 1069 3432

Do dnia 19 IV 2010 r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu tj. testy konkursowe, karty odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz instrukcję. Po zakończeniu konkursu szkolny organizator do dnia 26 IV 2010 r. odsyła wypełnione przez zgłoszonych uczniów karty odpowiedzi i dokonuje wpłaty.

Dodatkowo każdy uczeń, który jest uczestnikiem pisemnego konkursu ekologicznego, ma prawo wziąć udział w bezpłatnym konkursie plastycznym. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu rysunku, który przedstawiać będzie dowolne zagadnienie związane z ekologią. Prace  należy przygotować na kartce z bloku o formacie A4 wybierając dowolną technikę wykonania i wysłać je do dnia 7 maja 2010 r. na adres:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
z dopiskiem „Ekologia”

Pamiętajcie o podpisaniu prac oraz podaniu klasy, a także nazwy i adresu szkoły. Nie zapomnijcie dołączyć do prac wypełnionego oświadczenia (ściągnij oświadczenie). Dla najlepszych autorów prac przewidziane są nagrody książkowe oraz dyplomy a także publikacja prac na stronie www.edi.edu.pl/ekologia.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię