Drodzy uczestnicy projektu BEAGLE, cieszymy się, że zainteresowały Was obserwacje drzew i że uczestniczycie w projekcie BEAGLE. Chcemy zaproponować Wam konkurs na fotografię Waszego drzewa, ale ma to być szczególna fotografia. Na pewno obserwując ?swoje? drzewa zauważyliście, ze drzewo nie jest tylko drzewem, ale domem dla wielu, różnych organizmów.

Chcielibyśmy, abyście przyjrzeli się im bliżej. Zauważycie wiele pięknych i interesujących form życia – skorzystajcie z aktywności na stronie BEAGLE „Drzewo jako żyjąca wyspa”. Zróbcie zdjęcie przedstawiające zwierzę lub roślinę żyjącą na Waszym drzewie i włóżcie na strony BEAGLE. Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone.

Aby uczestniczyć w konkursie fotograficznym projektu BEAGLE należy spełnić następujące wymagania:
1) W konkursie może wziąć udział każda klasa lub grupa uczniowska z krajów oficjalnie biorących udział w projekcie: (Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania) biorąca udział w projekcie i która zarejestrowała przynajmniej jedno drzewo na www.beagleproject.org.
2) Możecie zamieścić tylko JEDNO zdjęcie.
3) Zdjęcie konkursowe musi być zdjęciem zarejestrowanego na stronie drzewa (wciąż możecie je zarejestrować).
4) Zdjęcie musi być wykonane przez uczestnika projektu.
5) Zdjęcie musi być w  formacie JPEG i mieć przynajmniej 1024 pixeli szerokości i maksymalnie 10MB.
6). Zdjęcie nie może być wcześniej publikowane.
7) Zdjęcie nie może być przetworzone z użyciem programów komputerowych.
8) Ciekawy tytuł może zwiększyć szanse na zwycięzwto przy ocenie.

Czas trwania konkursu:  22 maja – 8 października 2010 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2010 r.

Nagrody: Najlepsze prace będą prezentowane na w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody w postaci wydawnictw albumowych i gier edukacyjnych. Zwycięski zespół (lub jego reprezentacja) zostaną zaproszeni na wystawę pokonkursową do Warszawy.

Pierwszym krokiem do skutecznej ochrony różnorodności biologicznej jest poznawanie przyrody: różnorodnych gatunków roślin i zwierząt oraz ich środowiska. Poznawanie skomplikowanej i niezwykłej sieci życia. W projekcie BEAGLE chcemy zachęcić Was do zrobienia tego pierwszego kroku – poznawania drzew w Waszym otoczeniu. Konkursem fotograficznym projektu BEAGLE chcemy uczcić Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej 2010 a także dzień różnorodności biologicznej 22 maja.

Różnorodność – ile to gatunków?
(opracowanie: Dr Anna Kalinowska
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym)

Kiedy mówimy o różnorodności biologicznej i jej zagrożeniach nasuwa się pytanie, jak tę różnorodność wyrażać w liczbach.
Różnorodność biologiczna obejmuje zróżnicowanie żywego świata na wszystkich poziomach – od zróżnicowania genetycznego w obrębie gatunku, przez różnorodność gatunków, po zróżnicowanie na poziomie ekosystemów. Określenie liczby ekosystemów jest trudne, bo często nie możemy wyznaczyć dokładnej między nimi granicy, zmieniają się też w czasie przechodząc przez różne stadia sukcesji, ulegają fragmentacji i przekształceniom pod wpływem działalności człowieka. Pozornie najłatwiejsza jest do określenia liczba gatunków jako bardzo konkretnej jednostki świata żywego. Okazuje się jednak, że i tu w praktyce jest to zadanie trudne, bo do wielu miejsc na świecie nie można dotrzeć lub nie sposób je wszystkie objąć badaniami, a szczególna trudność dotyczy mikroorganizmów. Największy znawca różnorodności biologicznej, biolog z USA prof. Edward O. Wilson na podstawie dostępnych danych podaje, że do tej pory nauka opisała zaledwie około 1 413 000 gatunków należących do różnych jednostek systematycznych, w tym 1 032 000 zwierząt. Wykonane na podstawie różnych danych szacunki uczonych mówią, że na Ziemi żyje ok. 30–50 milionów gatunków, a niektórzy uczeni uważają, że może to być nawet 100 milionów.

Jaka jest różnorodność gatunków w Polsce?

Według Polskiego Studium Różnorodności w Polsce występuje, szacunkowo, 60 100 gatunków.
W tym flora Polski obejmuje około 2750 gatunków i podgatunków roślin naczyniowych.
Lista gatunków chronionych roślin obejmuje około 400 gatunków – ale zagrożonych, umieszczonych na Czerwonych Listach jest ponad 500.
Świat grzybów w Polsce to przypuszczalnie 12 500 (opisano 3630 gatunków) – w porównaniu do 82 415 w sumie na świecie.
Faunę szacuje się na ok. 33 000–45 000 gatunków, w tym 620 gatunków kręgowców.
Dzięki stosunkowo mało przekształconym terenom rolniczym i małym, rodzinnym gospodarstwom zachowały się w Polsce liczne lokalne odmiany roślin i rasy zwierząt gospodarskich, jak słynna już rasa świni złotnickiej czy kury zielononóżki kuropatwianej.
Różny jest stopień zagrożenia poszczególnych grup taksonomicznych i poszczególnych gatunków. Ocenę występowania i zagrożenia poszczególnych grup zwierząt w Europie przedstawia opublikowana w tym roku przez IUCN Czerwona Lista zagrożonych gatunków. Dla przykładu – spośród występujących w Europie 83 gatunków płazów (w Polsce – 17) liczebność populacji prawie 60 % spośród nich systematycznie niepokojąco się zmniejsza.
Szacuje się, że obecnie tempo wymierania gatunków jest nie mniejsze niż 1 gatunek na 1000 gatunków rocznie, co oznacza, że jest co najmniej 1000 razy wyższe niż w poprzednich erach geologicznych.

 Bioróżnorodność to życie
Bioróźnorodność to nasze życie

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię