W ramach badania wszystkich gmin pod kątem wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów z opakowań metalowych obecnie zbierane są dane. Wszystkie informacje zostaną zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji ?XX lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce?, zaplanowanej na 23 września 2015 r.


Poza tym prowadzone są warsztaty w wielu miejscach Polski. Do końca kwartału łącznie zostanie zorganizowanych ok. 300 spotkań warsztatowych. Natomiast do końca maja Recal napojami izotonicznymi wsparł ponad 50 wydarzeń sportowych.
Recykling puszek aluminiowych to nie tylko kwestia ekonomicznej opłacalności, ale i skuteczna edukacja przez bezpośrednie uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony środowiska. W 2013 r. poziom recyklingu tego typu puszek w Polsce wyniósł 79%. Podstawowe korzyści płynące z recyklingu takich opakowań to:
? edukacja ekologiczna ? puszka, jako opakowanie popularne wśród młodzieży i przede wszystkim łatwe do odzysku, jest świetnym pretekstem do prowadzenia edukacji ekologicznej,
? zasoby naturalne ? użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej,
? energia ? odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej na wyprodukowanie aluminium z rudy,
? ochrona środowiska ? recykling aluminium umożliwia zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy. Odzyskując puszki aluminiowe, zmniejszamy ilość śmieci w naszym otoczeniu i na wysypiskach,
? pieniądze ? za kilogram puszek (ok. 60 szt.),
? ekonomia ? recykling aluminium zwiększa niezależność surowcową kraju, tworzy dodatkowe miejsca pracy w skupie i przetwórstwie oraz generuje dochody,
? koszty produkcji ? produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż wytwarzanie aluminium z boksytów.

20_lat_recal

Recal

Niniejszy materiał został opublikowany w ramach przedsięwzięcia ?20 lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce? dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię