Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „Kraina Kanału Elbląskiego”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 lutego 2011 roku. Konkurs potrwa od 1 marca do 30 czerwca 2011 roku.

Organizatorem Konkursu jest Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu z siedzibą: 82-300 Elbląg, ul. Krótka 5, tel./fax 55 641 12 96, poczta e-mail: [email protected]; www.pttk.elblag.com.pl.

Celem konkursu jest poznanie historii i kultury oraz walorów przyrodniczych terenu wokół Kanału Elbląskiego(powiat elbląski – gminy: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Rychliki; powiat iławski – gminy: Iława, Kisielice, Susz, Zalewo; powiat ostródzki – gminy: Małdyty, Miłomłyn) oraz pogłębienie wiedzy o regionie Kanału Elbląskiego i Kanale Elbląskim.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Każdy uczestnik musi mieć opiekuna (nauczyciel lub rodzic). Do obowiązków opiekuna będzie należało prowadzenie korespondencji z organizatorami drogą e-mailową ([email protected]) oraz terminowe przesyłanie rozwiązań do zestawów pytań.

Zasady konkursu:

1. Konkurs trwa od 1 marca 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.
2. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 lutego 2011 roku.
3. Przystąpienie do konkursu wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie organizatora i przesłanie go pod adres e-mail: [email protected] lub tradycyjnym listem – pod adres organizatora.
4. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I

1. Na stronie organizatora (www.pttk.elblag.com.pl) w okresie od 1 marca 2011 roku do 21 czerwca 2011 roku zamieszczonych zostanie 5 zestawów zadań dla poszczególnych kategorii wiekowych w formacie Word (rozszerzenie pliku .doc) dotyczących obszaru Krainy Kanału Elbląskiego (obszar 11 gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Rychliki, Iława, Kisielice, Susz, Zalewo, Małdyty, Miłomłyn) z zakresu:
– historii (osadnictwo, zabytki architektury),
– walorów przyrodniczych i form ochrony przyrody,
– ukształtowania terenu i wód powierzchniowych,
– kultury i sztuki związanej z Krainą Kanału Elbląskiego.
2. Zadanie uczestników konkursu polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie konkursowej (www.pttk.elblag.com.pl) i odesłanie wypełnionych testów w formacie Word (rozszerzenie pliku .doc) pod adres e-mail organizatora ([email protected]).
3. Ocenie podlegać będą wyłącznie prace indywidualne (autorskie) opatrzone imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
4. Za rozwiązanie każdego zestawu można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
5. Aktualna punktacja publikowana będzie na stronie konkursowej (www.pttk.elblag.com.pl) najpóźniej w terminie 7 dni od upłynięcia terminu nadsyłania prac z odpowiedziami.

Etap II
1. Punktacja za I ETAP kwalifikuje do udziału w finale. Rozgrywka finałowa punktowana jest oddzielnie.
2. Do finału zakwalifikowanych zostanie 10 osób z najwyższą ilością punktów w każdej kategorii wiekowej. W przypadku identycznej punktacji, pod uwagę brany będzie termin nadsyłania odpowiedzi. Informacja o wynikach I ETAPU zostanie zamieszczona na stronie konkursowej (www.pttk.elblag.com.pl) do 30 czerwca 2011 roku.
3. Finał odbędzie około 15 września 2011 roku w Elblągu. O dokładnym miejscu finaliści zostaną poinformowani indywidualnie drogą e-mailową do końca sierpnia 2011 roku. Finaliści są zobowiązani do potwierdzenia swojego udziału w II ETAPIE konkursu do 2 września 2011 roku.
4. Na rozgrywkę finałową zapraszamy finalistę z jednym opiekunem (przejazd na koszt własny) w miesiącu wrześniu 2011 r.
5. Finaliści zmierzą się z trzema zadaniami:
a. prezentacja multimedialna – czas do wykorzystania – 5 minut. Prezentacja ma
dotyczyć wybranych walorów Krainy Kanału Elbląskiego,
b. zdobycie co najmniej 12 potwierdzeń (pieczątek) zwiedzonych, dowolnych obiektów
wymaganych przy zdobywaniu odznaki „Miłośnik Krainy Kanału Elbląskiego”,

c. zestaw zadań praktycznych i teoretycznych dotyczących wiedzy zdobytej podczas
trwania I Etapu konkursu na temat Krainy Kanału Elbląskiego.
Nagrody:
Dla finalistów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wycieczka po najciekawszych zakątkach Krainy Kanału Elbląskiego.
Postanowienia końcowe: Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów.

Wszelkie uwagi i pytania należy kierować adres e-mailowy organizatora ([email protected])

Źródłó: W-MODN Elbląg,  PTTK Elbląg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię