Przyznano Nagrody ?Kropla Tęczy? dla szkół, stowarzyszeń i instytucji, które poprzez realizację programu ?Zaadoptuj rzekę? Klubu Gaja przyczyniają się do budowania świadomości społecznej w Polsce na temat kulturowej, przyrodniczej i ekologicznej wartości rzek.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 września (piątek) o godz.12.00 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  (ul. Konstruktorska 3A, sala 102, Ip. Wejście – budynek 3A).

Nagrodę „Kropla Tęczy 2011” przyznano w trzech kategoriach:

  • dla Stowarzyszenia „Myślenice nad Rabą”- za współpracę i zaangażowanie różnych podmiotów – szeroki udział społeczny
  • dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie – za zaangażowanie największej liczby uczestników
  • dla Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej – za najciekawsze przeprowadzenie działań

„Zaadoptuj rzekę” jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. Wierzymy, że ciekawa edukacja inspiruje do zmian indywidualnych zachowań, a w przyszłości – dużych zmian społecznych. Doceniony przez The Green Spider Network (sieć instytucji i organizacji wspieranych przez Komisję Europejską i DG Environment) program „Zaadoptuj rzekę” znalazł się wśród pięciu najlepszych europejskich programów środowiskowych. Dzięki wszystkim dotychczasowym edycjom 610 polskich rzek, potoków, strumieni, a nawet Bałtyk zyskały w 920 miejscach nowych sprzymierzeńców zainteresowanych losem tych miejsc i ich przyszłością. W latach 2010 – 2011 społecznej opieki, troski i nadzoru doczekały się kolejne rzeki, potoki i jeziora – w sumie 290 miejsc.

Laureaci Nagrody Kropla Tęczy 2011:
Do programu „Zaadoptuj rzekę” Stowarzyszenie „Myślenice nad Rabą” zaprosiło wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i OHP gminy Myślenice. Przy każdej okazji stowarzyszenie rozprowadza wśród mieszkańców prospekt promocyjny z podstawowymi informacjami nt. środowiska naturalnego rzeki Raby i Jez. Dobczyckiego. Działania organizacji wspierają uznani mistrzowie i zawodnicy wędkarstwa wyczynowego i przyrodnicy. Akcja sprzątania Raby, zorganizowana przez stowarzyszenie, przyniosła efekt w postaci: trzydziestu 120-litrowych worków śmieci, kilka kilogramów złomu i opony samochodowe. Gromadzona jest dokumentacja fotograficzna, która pokaże zmiany zachodzące na Rabie poprzez zestawienie zdjęć współczesnych i archiwalnych. Organizacja podpisała porozumienie o współpracy z RZGW w Krakowie i rozpoczęła przygotowania do montażu ławek i koszy na śmieci wzdłuż brzegów rzeki oraz do nasadzeń, w tych miejscach, olch i dębów. Plany renaturalizacji Raby czekają na patronat marszałka Małopolski, starosty myślenickiego i burmistrza miasta.  Poprzez artykuł na temat podejmowanych działań, przygotowany dla miesięcznika „Wędkarski Świat”, stowarzyszenie chce dotrzeć do szerszego grona zainteresowanych.

Przedszkolaki z placówki nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej wzięły udział w zajęciach w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju gdzie zrozumiały, że woda jest niezbędnym surowcem potrzebnym do produkcji papieru. W pobliskiej pijalni wód mineralnych mogły przekonać się, że woda może być wykorzystywana do czegoś zupełnie innego niż produkcja – do poprawiania ludzkiego zdrowia. W przedszkolu zorganizowano obchody Światowego Dnia Wody i Dnia Bałtyku, a w niektórych salach pojawiły się kąciki morskie i małe laboratoria. Wycieczka nad rzekę Nysę Kłodzką zaowocowała przedstawieniem „Zwierzęta znad łąki przy rzece” oraz plenerem malarskim – dzieci malowały na kamieniach wyciągniętych z wody.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie zaopiekowała się fragmentem rzeki Odry, niedaleko placówki. W różnorodnych zajęciach z tym związanych (warsztaty w terenie, wycieczka do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji) wzięło udział 400 uczniów. 200 z nich przemaszerowało ulicami miasta podczas happeningu z okazji Światowego Dnia Wody.

W konkursie Kropla Tęczy 2011 przyznano także wyróżnienia. Otrzymały je:
Przedszkole Miejskie nr 7 „Bajkowy Świat” w Gorzowie Wielkopolskim – działania adresuje nie tylko do swoich podopiecznych, ale i do dwóch innych przedszkoli. A także do rodziców wszystkich dzieci (na internetowej stronie placówki zamieszczane są wiadomości z dziedziny ekologii), mieszkańców pobliskiego osiedla i użytkowników portali edukacyjnych. Wśród wielu wycieczek, dzieci miały okazję zobaczyć elektrownią wodną, ogród solarny i … myjnię autobusową!

Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie – podpisała porozumienie o współpracy z 9 sygnatariuszami, m.in. z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i kołem wędkarskim. Pakt dla rzeki Głomi zakłada m.in. utworzenie patroli ekologicznych, ochronę nadrzecznych drzew, opracowanie trasy rowerowej po obiektach małej retencji Zlotowa i okolic, utworzenie dziecięcej szkółki wędkarskiej.

Gimnazjum nr  8 we Wrocławiu – od pięciu lat monitoruje wybrany odcinek Odry. Drobiazgowo sprawdzane są lokalne wysypiska śmieci (gdzie powstają, jakie odpady w nich dominują, w jaki sposób wpływają na środowisko), woda w rzece badana jest pod względem cech fizyko-chemicznych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piekarach Śląskich – zinwentaryzowała fragment rzeki Brynicy przy wykorzystaniu map topograficznych i materiałów Piekarskiego Stowarzyszenia Przyrodników. Uczniowie zlikwidowali dzikie wysypiska śmieci (prawdopodobnie tworzone przez użytkowników pobliskich działek). Trwają starania o możliwość ustawiania płotków ochronnych na czas wiosennej migracji płazów.

Przedszkole nr 8 w Tychach (o profilu ekologiczno – zdrowotnym) i Zespół Szkół nr 6 w Tychach – zorganizowały m.in. spotkania tematyczne z przedstawicielami zawodów związanych z gospodarką wodną, wycieczki nad okoliczne zbiorniki wodne. Śledzono informacji prasowe nt. klęsk żywiołu wody, kształtowano zdrowe nawyki związane ze spożywaniem wody.

Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach – przedmiotem badań stał się zbiornik Przeczyce na rzece Czarna Przemsza. W terenie uczniowie poznali znaczenie rowów opaskowych, piezometrów i geodrenów. Na ogrodzeniu szkoły, jako przesłanie do mieszkańców, wyeksponowano własnoręcznie przygotowane plakaty promujące oszczędzanie wody.

Przedszkole Miejskie nr 85 w Katowicach – starało się włączyć do pracy rodziców, a dzieci zainteresować nie tylko podstawowymi cechami wody (kolor, zapach, smak, stany skupienia), ale także zagadnieniem rzeki Rawy i historią jej regulacji.

Program „Zaadoptuj rzekę” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie zaopiekowała się fragmentem rzeki Odry. / Fot. Klub Gaja

Przedszkolaki z Bystrzycy Kłodzkiej wzięły udział w zajęciach w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, gdzie zrozumiały, że woda jest niezbędna do produkcji papieru. / Fot. Klub Gaja

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię