Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym zaprasza na kurs: Jak korzystać ze środowiska i zachować środowisko – rozwój zrównoważony w teorii i praktyce. Kurs będzie prowadzony w ramach Uniwersytetu Otwartego UW w każdy wtorek od 15 stycznia do 15 kwietnia 2013 r., w godzinach 17.30-19.00.

W ramach kursu uczestnicy będą mogli skorzystać z wykładów, warsztatów i pokazów multimedialnych prowadzonych przez ekspertów Uniwersyteckiego Centrum i zaproszonych gości – wspaniałych specjalistów i znawców tematyki. Koszt kursu 180 zł.

Więcej informacji na stronach www.uo.uw.edu.pl w zakładce Człowiek i Środowisko, zapisy już od poniedziałku 10.12 od godziny 12.

Zajęcia rozpoczną się od wycieczki do rezerwatu "Las Bielański" w Warszawie, będącego naturalną wyspą roślinności leśnej w obrębie wielkiego miasta. Uczestnicy poznają pięknie zachowane lasy grądowe i łęgowe ze starodrzewiem dębowym, lipowym, wiązowym, olszowym.

Zakres programu zajęć obejmuje różnorodne lasy w Polsce, zarówno siedliskowe typy lasów klasyfikowane na podstawie bonitacji siedlisk, jak również fitosocjologiczne zespoły leśne, wyróżnione i zidentyfikowane na podstawie charakterystycznej i wyróżniającej kombinacji gatunków. Słuchacze zapoznają się również z zagrożonymi wyginięciem i objętymi ochroną w państwach UE siedliskami leśnymi, ich opisem, dynamiką roślinności, mapą rozmieszczenia jak również zalecanymi metodami ochrony.

Słuchacze poznają różnych mieszkańców lasów, zarówno drzewa, krzewy, rośliny zielne, grzyby, jak również zwierzęta, od największych naszych ssaków, jakim bez wątpienia jest żubr po najmniejsze gryzonie (ryjówka malutka) oraz gniazdujące ptaki, w dziuplach, koronie drzew, wśród roślin zielnych i mchów. Słuchacze zapoznają się także z naszymi Parkami Narodowymi powstałymi dla ochrony najlepiej zachowanych kompleksów leśnych, na czele z naszą dumą narodową, jakim jest Park Białowieski – wpisanym jako jedyny obiekt przyrodniczy w Polsce i jeden z siedmiu na świecie na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Słuchacze zapoznają się także z aktami prawnymi dotyczącymi ochrony przyrody; z Ustawą o ochronie przyrody, z nowelizacją Ustawy o Lasach oraz Ustawy Prawo łowieckie, jak również z aktualnym Raportem o Stanie Lasów w Polsce; lesistość, zasobność drzewostanów, zagrożenia, ich stan zdrowotny.

Celem ogólnym kursu jest zapoznanie Słuchaczy z różnorodnością lasów w Polsce, ich bogactwem, gatunkami roślin i zwierząt, ekologią, zagrożeniami i ochroną. Ważnym celem kursu jest również zrozumienie przez Słuchaczy, jak ważną rolę odgrywają lasy w życiu każdego z nas oraz konieczność ich ochrony i prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.

Cele szczegółowe

  • rozszerzenie wiadomości z zakresu różnorodnych typów lasów w Polsce, od suchych i ubogich borów sosnowych po żyzne i bagienne lasy liściaste; poznanie ich charakterystyki, gatunków, ekologii, rozmieszczenia, różnorodnych funkcji oraz licznych zagrożeń i zalecanych metod ochrony, jak również umiejętność wyróżniania i identyfikacji siedliskowych typów lasów oraz zbiorowisk leśnych na podstawie charakterystycznej kombinacji gatunków, reprezentatywnych dla danego typu fitocenoz,
  • prezentacja przyrody w wybranych parkach narodowych,zapoznanie Słuchaczy z najważniejszymi ustawami dotyczącymi ochrony przyrody w Polsce takimi jak: Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r., Ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. wykazanie, jak ważną rolę pełnią lasy w życiu każdego z nas i jak ważna dla ich przetrwania jest zrównoważona gospodarka i racjonalna rekreacja.
     

Słuchacze zdobędą rzetelną wiedzę na temat naszych, pięknych i różnorodnych lasów: borów sosnowych i świerkowych, buczyn żyznych i ubogich, dąbrów świetlistych i kwaśnych, grądów, łęgów, olsów, brzezin oraz zdobędą umiejętność ich rozróżniania na podstawie warunków siedliskowych i reprezentatywnych gatunków roślin.

Kurs obfitować będzie w dużą dozę porad praktycznych. Słuchacze nauczą się rozpoznawać leśne gatunki roślin, przynajmniej te najczęściej spotykane. Każdy odróżni wiąz od graba, jodłę od świerka, co więcej będzie wiedział, jakie drewno wybrać na podłogę do salonu, jakie na opał do kominka. Na wykładzie "Dary lasu" Słuchacze poznają m.in. jadalne gatunki grzybów, nie tylko borowiki i kurki oraz inne leśne smakołyki, a po prezentacji "Głosy lasu` nie pomylą stękania milczącego na ogół byka-łosia starającego się o względy łoszy-klępy z wołaniem o pomoc oraz będą wiedeli, że w lesie nie zawsze szczeka pies.

Słuchacze zdobędą także rozeznanie, dokąd udać się, aby podziwiać najpiękniejsze buczyny w Polsce, dokąd aby pospacerować po kwiecistych, najlepiej zachowanych dąbrowach lub suchych borach bażynowych, a do jakich lasów pojechać na udane grzybobranie lub jagodobranie i co zrobić gdy na tatrzańskiej, leśnej ścieżce pojawi się niedźwiedź.

Źródło: uo.uw.edu.pl

Zakres programu zajęć obejmuje różnorodne lasy w Polsce. / Fot. Pelintra, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię