Wpisując się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, Nadleśnictwo Elbląg we współpracy z Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Piaskach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym skierowanym do dzieci przedszkolnych oraz szkół podstawowych z terenu nadleśnictwa.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ekosystemach leśnych, poznanie roli lasów, w przyrodzie i gospodarce człowieka, uwrażliwianie na piękno leśnych krajobrazów,kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw wobec przyrody, inspirowanie do aktywności twórczej poprzez propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych.

Konkurs jest skierowany do wychowanków grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Elbląg z podziałem na gminy: Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Stare Pole, Lichnowy, Nowy Staw;  Elbląg, Tolkmicko, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Markusy, Frombork, Stary Targ.

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne, odzwierciedlające temat konkursu. Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną płaską, w formacie –
A-4, A-3. Prace przestrzenne nie będą przyjmowane. Do konkursu nie można zgłaszać prac zbiorowych. Prace zespołowe nie będą oceniane.

Z jednej placówki można przysłać maksymalnie 3 prace opatrzone na odwrocie metryczką (napisaną pismem drukowanym lub komputerowo), która powinna
zawierać następujące dane:
· imię i nazwisko autora, wiek, grupa przedszkolna lub klasa,
· dokładny adres placówki oświatowej, adres e – mail,
· tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna, adres e – mail.

Prace zabezpieczone przed zniszczeniem, powinny być dostarczone (pocztą lub osobiście) do 15.04.2011 r., na adres:
Nadleśnictwo Elbląg
ul. Marymoncka 5
82 – 300 Elbląg

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa Elbląg, stronie ECEE oraz OEE w Piaskach.

Źródło: Nadleśnictwo Elbląg

 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ekosystemach leśnych. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię