Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku wraz z Nadleśnictwem Giżycko zapraszają dzieci i młodzież do udziału w nowym konkursie plastycznym pod hasłem ?Las ? zielone serce Ziemi?. Do wygrania cenne nagrody, które ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Nadleśnictwo Giżycko.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na temat znaczenia lasów w przyrodzie i w życiu człowieka oraz rozbudzenie świadomości mieszkańców Regionu Wielkich Jezior Mazurskich na temat dobrego stanu mazurskich lasów.

W konkursie mogą wziąć udział indywidualnie uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania MCEE (tj. z powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego, oraz gm. Świętajno w p. szczycieńskim, m. i gm. Gołdap, gm. Banie Mazurskie, gm. Kowale Oleckie, gm. Stare Juchy).

Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu na temat „Las – zielone serce Ziemi”. Plakat ma uświadomić społeczeństwu, że mazurskie lasy są zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, są źródłem tlenu, drewna i energii, wzbogacają różnorodność biologiczną, korzystnie wpływają na środowisko, zapewniają miejsca pracy oraz atrakcyjną przestrzeń do życia i wypoczynku człowieka.

Plakat należy wykonać w formacie A2, dowolną techniką plastyczną, w tym także metodą grafiki komputerowej. W przypadku wykonania plakatu metodą grafiki komputerowej uczestnik ma obowiązek wydrukować plakat w formacie A4. Do wydruku należy dołączyć płytę CD/DVD z zapisanym plikiem – projektem plakatu.

Uczestnik konkursu może przedstawić do oceny tylko jedną pracę. Do pracy należy dołączyć wypełnione i podpisane zgłoszenie udziału w konkursie. Ponadto na odwrocie plakatu (bądź na okładce płyty CD/DVD) należy umieścić: imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły.

Prace należy składać w siedzibie Fundacji pod adresem: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko – osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 15.04.2011 r.

Autorzy najlepszych prac otrzymają cenne nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Nadleśnictwo Giżycko. Ponadto planowany jest druk plakatu (lub kilku plakatów) jako elementu promocji działań realizowanych przez MCEE oraz Nadleśnictwo Giżycko w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Lasów 2011.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji www.jeziora.com.pl oraz Nadleśnictwa Giżycko www.bialystok.lasy.gov.pl/web/gizycko oraz zostanie przesłana pocztą do szkół.

Po rozstrzygnięciu konkursu przewiduje się zorganizowanie wystawy najlepszych prac.

Źródło: WFOŚiGW w Olsztynie
 

Plakat ma uświadomić, że lasy są źródłem tlenu, drewna i energii, wzbogacają różnorodność biologiczną, korzystnie wpływają na środowisko, zapewniają miejsca pracy oraz przestrzeń do życia i wypoczynku człowieka. / Fot. Timo Balk, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię