Nadleśnictwo Olsztyn oraz Pałac Młodzieży w Olsztynie w związku z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów 2011 zapraszają do udziału w konkursie plastycznym ?Nasz Las?. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno lasów. Poprzez przesłanie towarzyszące Międzynarodowemu Roku Lasów „Lasy dla Ludzi” organizatorzy pragną podkreślić kluczową rolę ludzi w zakresie zrównoważonego zarządzenia i rozwoju lasów na świecie. Ta idea w sposób oczywisty wiąże się z tematem ochrony środowiska, jak również z nauką mądrego korzystania z dóbr otaczającej nas natury. Od ukształtowania świadomości dzieci i młodzieży zależy bowiem utrzymanie i zachowanie dla przyszłych pokoleń całego bogactwa naszej przyrody, a przede wszystkim lasów. Poza tym konkursy plastyczne pozwalają również rozwijać wrażliwość estetyczną młodego pokolenia, a okoliczne lasy niewątpliwie będą inspiracją dla barwnych kompozycji plastycznych.

Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Nasz Las”
ORGANIZATOR –  Nadleśnictwo Olsztyn i Pałac Młodzieży w Olsztynie
WSPÓŁORGANIZATORZY: Starosta Powiatu Olsztyńskiego, Olsztyńskie Centrum  Edukacji Ekologicznej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Ideą konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów poprzez spontaniczną ekspresję plastyczną.

Nadrzędnym celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej – inspirowanej specyfiką leśnego krajobrazu w różnych porach roku i o różnych porach dnia, popularyzacja wiedzy leśnej w związku z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów, budzenie poczucia potrzeby ochrony przyrody i obcowania z naturą w dorosłym życiu, jak też nieustannego odkrywania jej piękna i  wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz możliwość prezentacji twórczych działań dzieci i młodzieży.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku  5-19 lat
•    wychowankowie przedszkoli
•    uczniowie wszystkich typów szkół
•    uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnych, świetlic i klubów
•    uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych

Warunki uczestnictwa:
•    wykonanie przez uczestnika jednej lub kilku prac w dowolnie wybranej technice: malarstwo / tempera, plakatówka, akwarela, klejówka, kredka, tusze kolorowe, malarstwo na szkle, tkaninie /
•    rysunek i grafika / linoryt, drzeworyt, monotypia, techniki mieszane /
•    tkanina artystyczna / tkactwo, batik /
•    plakaty

Format prac minimum A 3 – górna granica prac malarskich 70 x 100

Ilość prac nadsyłanych jest nieograniczona. Prace nadesłane na konkurs muszą być na odwrocie opisane: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres i telefon szkoły lub placówki, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać do  31 maja 2011 roku pod adres:

PAŁAC MŁODZIEŻY
Ul. Emilii Plater 3
10-562 Olsztyn
tel. 089 527 32 69
fax   089 535 03 26

przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona – z dopiskiem na kopercie: konkurs plastyczny „Nasz Las”

Dodatkowych informacji udziela Marlena Sikorska, tel. 089 532 78 84 [email protected].

 

Organizatorzy pragną podkreślić kluczową rolę ludzi w zakresie zrównoważonego zarządzenia i rozwoju lasów na świecie. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię