Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu od wielu lat realizuje projekty na skalę miasta i regionu. W roku szkolnym 2009/2010 działania pod hasłem ?Osiemnastka z energią chroni klimat? podjęła na trzech płaszczyznach: ?Działamy w dobrym klimacie?, ?Chronimy bioróżnorodność i georóżnorodność? i ?Dbamy o elektrośmieci?.

W ramach pierwszego tematu został zorganizowany międzyklasowy konkurs recyklingowy, w którym w ciągu jednego semestru uzbierano ponad 470 tys. szt. plastikowych nakrętek, ponad 12 tys. szt. puszek aluminiowych, 7,5 tys. szt. Baterii i 15 tys. kg makulatury. Poza tym dzieci uczestniczyły w licznych wycieczkach przyrodniczych i wyjazdach „zielonej szkoły”, a także w wizytach studyjnych w oczyszczalni ścieków, na miejskim składowisku, w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji oraz w elektrociepłowni. Mali ekolodzy monitorowali stan środowiska, wychodząc na ekopatrole w poszukiwaniu nielegalnych wysypisk śmieci. Dla nauczycieli zorganizowano konferencję „Ekoszkoły dla klimatu”, w której uczestniczyli pracownicy z 15 placówek oświatowych Elbląga. Miała ona na celu zaproszenie do partnerstwa i podjęcia wspólnych działań dla ekorozwoju miasta.
 
W styczniu ub.r. przeprowadzono kilkudniową akcję „Energia zaklęta w kolorach”. Trwała ona kilka dni, a każdego dnia dzieci ubierały się w jednakowe kolory. Pomarańczowy był dniem zdrowego odżywiania, a jego atrybutem marchewka. Dzieci piły sok marchewkowy, jadły marchewki i grały w marchewkę – zamiast w pomidora. Podczas kolejnego – dnia polarnego niedźwiedzia – uczniowie ubrani na biało przyszli do szkoły ze swoimi pluszakami i uczyli się, jak chronić wszystkie zwierzęta. Dzień niebieski był dniem kropli wody. Maluchy przebrane na niebiesko przypominały, dlaczego trzeba oszczędzać wodę. Następny dzień, oszczędzania prądu, oznaczony był kolorem żółtym.
 
Co z plastikami?
W ramach tematu „Działamy w dobrym klimacie” szkoła zrealizowała także własny projekt „Tropem plastikowej butelki”, do którego zaproszono uczniów z partnerskich instytucji. Jego założeniem było samodzielne poszukiwanie przez uczniów informacji na temat plastiku i rozwiązań problemu wiążącego się ze stosowaniem tworzyw sztucznych poprzez stawianie dzieciom wyzwań. W ramach projektu odbyły się cztery spotkania. Pierwszym wyzwaniem było dowiedzenie się, co dzieje się z odpadem plastikowym po jego wyrzuceniu, a drugim – zbadanie czasu rozkładu plastiku i sporządzenie raportu o polimerach. W tym zadaniu pomocni byli studenci ze Studenckiego Koła Naukowego „CREO” z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz doświadczenie polegające na obserwacji zakopanego w ziemi plastiku i biodegradowalnych polimerów. Trzecim wyzwaniem było wykonanie rzeźby przestrzennej z tworzyw sztucznych. Okazją do wykonania tego zadania był konkurs plastyczny „Model żuka”, którego celem było przerobienie plastikowych odpadów na modele różnych owadów. Napłynęło 130 prac! Czwarte wyzwanie: „pochwal się zdobytą wiedzą o plastiku, wykonując energooszczędne pojazdy albo budynki, przedstawiając najbardziej ekologiczne sposoby wykorzystania plastiku”, było jednocześnie zadaniem finałowym. Tego dnia odbył się Festiwal Nauki, na którym aż 108 uczniów zaprezentowało swoje naukowe badania.
 
Kwiatki na rabatki
W ramach tematu „Chronimy bioróżnorodność i georóżnorodność” uczniowie organizują i pielęgnują szkolny Zielony Zakątek. We wrześniu 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie Zielonego Zakątka i oddanie go w ręce uczniów. Pierwszoklasiści wraz z rodzicami przekopali grządki, trzecioklasiści obsadzili owocowymi krzewami aleję owocową. W ogrodzie stanęły ławki, stoły, skrzynia zmysłów – donica na hodowlę ziół oraz kompostownik. Dzięki Nadleśnictwu Elbląga, które przywiozło powalone z lasu drzewo, utworzono zakątek „Drugie życie drzewa”. Powstało też Obserwatorium Kosa Ciekawskiego, w którym można przyglądać się różnym ekosystemom. Przez boczną szybkę można zajrzeć do kompostownika, dzięki „lupie podziemnej” można obejrzeć życie dżdżownic i innych zwierząt żyjących w glebie, a przy „peryskopie próchna” podglądane jest życie w próchniejącym drzewie. W Zakątku dzieci mogą też poznać przyrodę nieożywioną w lapidarium geologicznym „Wzdłuż granic Polski”, a zimą dokarmiać ptaki w „Ptasiej Ostoi”. Staną tam również tablice informacyjno-edukacyjne, które szkoła otrzymała wraz w wyróżnieniem za edukację ekologiczną w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu.
 
Trzeci z tematów to „Dbamy o elektrośmieci”, którego realizacja rozpoczęła się od przeprowadzenia podczas zebrań ankiety wśród rodziców uczniów. Jej wyniki pokazały, że wielu dorosłych nie wie, jak postępować z elektrośmieciami. Dzieci wraz z nauczycielami postanowiły pomóc rodzicom i wyjaśnić, jakie zagrożenia płyną z niewłaściwego postępowania z ZSEE. Zorganizowano kilka zbiórek elektrośmieci. Jedną z nich była akcja „Mikołajkowy prezent dla Ziemi”. Przez trzy godziny udało się uzbierać aż 960 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcji towarzyszył kiermasz używanych rzeczy „Pozbądź się klamotów”, kiermasz ciasta domowego z gorącą herbatą oraz zielone gry i zabawy.
W ramach tematu wyznaczono także 98 pięcioklasistów, którzy odbyli specjalne warsztaty w tej dziedzinie i stali się specjalistami od ZSEE, czyli – jak sami się nazwali – „Elektrodżedajami”.
W roku szkolnym 2010/2011 zielone działania SP 18 będą przebiegały pod hasłem „Jestem eko – jestem trendy!”. Na najwyższym szczeblu zielonych działań uczniowie stawiają zdrowy i ekologiczny styl życia. Dlaczego? Zgodnie stwierdzili bowiem, że aby ze wszystkich sił walczyć o dobro naszej planety, musimy być zdrowi i silni.
 
Aleksandra Kowalczyk
koordynator konkursów

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Przegląd Komunalny", numer 3/2011 (234).

Na konkurs plastyczny „Model żuka” napłynęło 130 prac.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię