17 września Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela inauguruje program Lasów Państwowych „Świadomi zagrożenia”.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialnego zachowania się w lesie i jego otoczeniu, aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia.

Zgodnie ze sztuką zarządzania strategicznego, zagrożenia są stałym zjawiskiem występującym w otoczeniu firmy ( i człowieka) i muszą byc stale identyfikowane i eliminowane, a przynajmniej osłabiane (SWOT/TOWS).  17 września leśnicy z Olsztyna zajmą się podnoszeniem poziomu świadomości dzieci i młodzieży (oraz ich rodziców!) z różnego rodzaju zagrożeń :
– "ogień w lesie a przyroda" – RDLP Olsztyn
-"ogień w terenie zamieszkałym, tlenek węgla i bezpieczna droga do szkoły" – KM PSP Olsztyn
-"przemoc fizyczna" – Krav-maga K.Lewicki
-"prawa i obowiązki dziecka"  Kancelaria Adwokacka Edwarda Ośko
-"społeczne ,etyczne i prawne aspekty odpowiedzialności za zwierzęta domowe" -Terranova
-"ściąganie wypracowań z internetu" – Radio Olsztyn.

Program Lasów Państwowych `Świadomi zagrożenia" jest bardzo ważnym programem edukacyjnym zgodnym z misją Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela, czyli kreowaniem ambitnej i przedsiębiorczej osoby doskonalącej się moralnie i intelektualnie, która będzie wykwalifikowanym kowalem własnego losu. Wykwalifikowanym, czyli posiadającym wiedzę umożliwiającą podejmowanie racjonalnych decyzji życiowych. Zajęcia obejmują tematykę przedsiębiorczości, prawa,psychologii, wiedzę o lesie i bezpieczeństwie osobistym i przeciwpożarowym oraz zajęcia fizyczne.

W sobotę, 17 września o godz. 10.00 w Jakubowie odbędzie się też wielopokoleniowy-pieszy rajd edukacyjny "Świadomi zagrożenia – Poszukujemy Jesieni w Jakubusiowie"; w programie:
     1. `Świadomi zagrożenia` – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
     2. "Znam prawo" – Kancelaria Adwokacka E.Ośko
     3. "Jestem bezpieczny i mądry przed szkodą"- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
      4. "Jak być dobrym dziennikarzem" – Radio Olsztyn
     5. "Krav-maga ,filozofia i styl życia- Krav-maga K.Lewicki
     6. "Mamo chcę psa! "  Stowarzyszenie Teranowa
     7.  Liga Obrony Kraju w Olsztynie
     8.  zakończenie przy ognisku

Program jest rozwojowy i będzie bogatszy. W trakcie rajdu wprowadzony będzie ważny program Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych "Świadomi zagrożenia".

Źródło: www.olsztyn.lasy.gov.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię