Lubelskie organizacje ekologiczne po raz dziewiąty wyłonią laureata Nagrody ?Suseł?. Towarzystwo dla Natury i Człowieka zaprasza do zgłaszania nominacji w terminie do 25 lutego 2013.

Nagroda wyróżniać ma konkretne inicjatywy, działania i postawy służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, które miały miejsce na Lubelszczyźnie w 2012 roku. Nagrodę mogą otrzymać zarówno osoby, jak i instytucje, (również grupowo).

Tytuł nadaje corocznie Kapituła składająca się z reprezentantów działających w regionie lubelskim, pozarządowych organizacji ekologicznych. Wybór zostanie dokonany spośród nadesłanych wcześniej nominacji. Nominacje mogą zgłaszać tak instytucje (organizacje, samorządy, uczelnie, szkoły) jak i osoby prywatne.

Nagroda wzięła swoją nazwę od susła perełkowanego – jednego z najbardziej charakterystycznych dla Lubelszczyzny gatunków zwierząt, perły lubelskiej przyrody, nie występującej w żadnym innym miejscu Polski.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i nominowanie osób czy też instytucji zasłużonych i skutecznych, których działania i decyzje chroniły przyrodę regionu, przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju, podnosiły ekologiczną świadomość. Wyróżnienie ma za zadanie promować nie tylko działania na szczeblu wojewódzkim, ale również te mało spektakularne, a jednak odważne, nowatorskie, mogące być inspiracją dla innych.

Termin nadsyłania nominacji 25 lutego 2013. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem (nie więcej niż 2 strony A4) i ewentualną dokumentacją prosimy przysyłać na adres:
Towarzystwo dla Natury i Człowieka ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin lub e-mail: [email protected]. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbędzie się 6 marca.

Regulamin oraz dodatkowe informacje o Nagrodzie znaleźć można na stronie www.ekolublin.pl/susel.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię