ABRYS_swidnica_logoSposób ogrzewania mieszkań ma olbrzymi wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Spalanie w piecu niskiej jakości węgla, ciężkiego oleju opałowego czy też odpadów jest bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska, dlatego miasto Świdnica rozpoczęło realizację kampanii edukacyjnej pn. ?Mądrze OgrzewaMY w Świdnicy?.

Spalanie złej jakości paliw (w tym również śmieci), korzystanie ze starych i niesprawnych pieców, nieczyszczenie kominów czy też ich zły stan techniczny to główne przyczyny zanieczyszczeń powietrza, wywołujących zjawisko określane mianem niskiej emisji. Jej źródłem są kominy o wysokości do 40 m (stąd nazwa), czyli domy jednorodzinne i wielorodzinne, lokalne kotłownie, a także transport.

Niska emisja ? wiele zagrożeń

Zanieczyszczenia te są bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska. Wskutek palenia w piecu powstają m.in. dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły zawieszone (PM 10 i PM 2,5). Mogą być one przyczyną wielu chorób układu oddechowego (np. astmy, raka płuc, alergii), nerwowego oraz krwionośnego, a w skrajnych przypadkach prowadzą nawet do śmierci. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 skraca życie średnio o dziewięć miesięcy! Najbardziej narażone na skutki niskiej emisji są osoby starsze, chore oraz dzieci. Zanieczyszczone powietrze przyczynia się również do pogorszenia stanu zieleni miejskiej, niszczenia elewacji budynków, a także do zakwaszenia wód jeziornych. Spalając śmieci w piecach, warto mieć także na uwadze fakt, iż działanie to jest niezgodne z prawem, a tym samym grożą za to kary finansowe w wysokości nawet 5000 zł.

Edukacja i inwentaryzacja

W trosce o zdrowie mieszkańców oraz środowisko miasto Świdnica w trakcie realizacji kampanii edukacyjnej pn. ?Mądrze OgrzewaMY w Świdnicy?, mającej na celu pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji, podejmuje działania informacyjno-edukacyjne, prowadzone m.in. za pomocą ulotek, spotów filmowych i radiowych, plakatów oraz komiksu, promującego przyjazne dla środowiska źródła ciepła. Jesienią w szkołach odbędą się prelekcje, w przedszkolach spektakle teatralne, a mieszkańcy we wrześniu będą mogli wziąć udział w grze miejskiej poświęconej niskiej emisji.

ULOTKA

Ponadto w czerwcu w Świdnicy rozpocznie się inwentaryzacja źródeł ciepła. Wszystkie budynki wielorodzinne oraz obiekty handlowo-usługowe odwiedzą ankieterzy, którzy zapytają m.in. o sposób ogrzewania budynku, ilość spalanego paliwa oraz o plany dotyczące zmian w zakresie ogrzewania. Miasto chce w ten sposób oszacować wielkość zanieczyszczeń powietrza, co pozwoli jeszcze lepiej zadbać o jego jakość. Ankieta będzie dostępna również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Do inauguracji kampanii doszło  3 czerwca na Rynku podczas Dni Świdnicy. Na stoisku można było otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne poświęcone niskiej emisji, wziąć udział w konkursie z nagrodami, a także samodzielnie wytworzyć energię ze źródeł odnawialnych.

GALERIA ZDJĘĆ

Archiwum ABRYS

NFOSIGW         WFOSIGWkawka

Kampania ?Mądrze ogrzewaMY w Świdnicy? została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię