Obcowanie z zielenią ma zbawienny wpływ: korzystanie wpływa na mikroklimat miasta, przyczynia się do oczyszczania powietrza i redukcji gazów cieplarnianych, modyfikuje wilgotność gleby, zwiększa wilgotność powietrza – jest też dla zmęczonego miastem człowieka możliwością na złapanie chwili oddechu i relaks.

Niestety w Polsce panuje problem zbyt małej powierzchni terenów zielonych przypadającej na 1 mieszkańca aglomeracji miejskiej w Polsce. To pozostaje w sprzeczności z ideą zrównoważonego miasta. Antidotum na ten problem na być projekt „Przyrodnicze azyle”, polegający na tworzeniu miejskich ogródków przedszkolnych.

Projekt celuje w uwrażliwianiu społeczeństwa na to, że istnienie zróżnicowanych biologicznie terenów zielonych w przestrzeni miejskiej jest warunkiem poprawy, jakości życia w mieście i ochrony ludzkiego zdrowia.

Organizatorzy projektu udzielają organizacyjnej i merytorycznej pomocy w stworzeniu naturalnych, ekologicznych ogrodów ? przestrzeni, gdzie dzieci mogą prowadzić badania, obserwacje przyrodnicze, wykonywać prace ogrodnicze i zdobywać praktyczną wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ogródki mają stanowić ?azyl? dla dzieci mieszkających na terenie zurbanizowanym, a także dla roślin i zwierząt.

Małe enklawy zieleni w miastach nie tylko będą przyczyniały się do poprawy mikroklimat i gospodarki wodnej, ale poprawią również wygląd otoczenia przedszkola i będą stanowiły naturalną ochronę przed zanieczyszczeniami. Co więcej, pozbawione bezpośredniego, całorocznego kontaktu z przyrodą miejskie dzieci, zaangażowane zostaną w tworzenie dla siebie miejsca bezpiecznego, przyjaznego, a jednocześnie żywego, zmiennego, pełnego tajemnic i obiektów do badania.

Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie w społeczeństwie ? tu w szczególności w najmłodszych obywatelach ? postawy refleksyjnej, pełnej odpowiedzialności, poczucia sprawczości i szacunku względem otaczającego świata;
2. Przekonanie mieszkańców miast o tym, że życie w mieście nie musi oznaczać życia pozbawionego kontaktu z przyrodą ? przy odrobinie własnej inicjatywy i zaangażowaniu niewielkich środków, można stworzyć mały tętniący życiem zielony azyl ;
3. Pokazanie dzieciom, że działania człowieka nie są bez znaczenia dla przyrody ? mogą mieć na nią wpływ negatywny, ale też ? przy refleksyjnym i odpowiedzialnym podejściu ? pozytywny, oraz że komponenty przyrody, a człowiek wraz z nimi, tworzą nierozerwalny łańcuch powiązanych ze sobą ogniw i negatywne oddziaływanie na jeden z nich oznacza zaburzenie funkcjonowania całego łańcucha.
4. Nauczenie dzieci, jak mogą zasady zrównoważonego rozwoju stosować w życiu codziennym (oszczędzanie wody, segregacja odpadów, uprawa ogródków biocenotycznych);
5. Wskazanie przedszkolakom korzyści, jakie człowiek czerpie ze środowiska naturalnego, dzięki czemu dzieci zrozumieją potrzebę jego ochrony.

Organizatorem projektu jest Dziecięca Akademia Przyrody ?Kumak?
Partnerzy projektu: Fiskars, Vilmorin Garden, Symbioza, Pracownia k, Tropy Przyrody

Strona projektu: www.przyrodniczeazyle.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię