Poszukiwane są firmy, które prowadzą niestandardowe, wykraczające poza obowiązki ustawowe działania prośrodowiskowe, realizują politykę CSR i uwzględniają ochronę środowiska na każdym etapie działalności, a także włączają zielone aspekty w procesy decyzji biznesowych. Bardzo ważnym elementem jest edukacji ekologiczna zorientowana na pracowników, klientów oraz społeczności lokalne.

Takie są firmy, które zapraszamy do konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. Są to przedsiębiorstwa, które w wyjątkowy sposób minimalizując swój negatywny wpływ na środowiska.

Ekoodpowiedzialność to coś więcej – to sposób myślenia i działania, w których oprócz wyniku firmy, ważna jest ochrona środowiska.

III edycja konkursu zakończyła się w październiku 2013r. Obecnie można zgłaszać się do IV edycji. W konkursie nagradzane są przedsiębiorstwa z sektora, przemysłu, handlu i usług, które realizując swoją podstawową działalność, podejmują liczne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Wśród laureatów znajdują się takie firmy jak PKN Orlen, Grupa LOTOS, Dolina Nidy. Wyróżnienia otrzymały firmy EDF Polska, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma czy Kompania Węglowa. Nad prawidłowym przebiegiem obrad jury czuwa Michał Kiełsznia – generalny dyrektor ochrony środowiska.

Tytuł „Ekoodpowiedzialni w biznesie” 2014 czeka na kolejną firmę. Termin na przyjmowanie zgłoszeń upływa 30 czerwca – zatem… do biegu, gotowi, start!

Więcej informacji: www.abrys.pl/wydawnictwa/konkursy/ekoodpowiedzialni-w-biznesie/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię