Nowy program rządowy umożliwiający młodym Polakom uzyskanie dopłaty do kredytu na zakup pierwszego mieszkania, powinien uwzględniać wymogi dotyczące energooszczędności ? uważa organizacja ekologiczna WWF Polska.

Zwracając się w tej sprawie z apelem do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. „Mieszkanie dla młodych” powinno być lokum, nie tylko łatwo dostępnym dla szerokiego grona nabywców, ale również umożliwiającym oszczędzanie.

Jednym z najistotniejszych obciążeń dla rodzinnego budżetu w polskich domach są koszty ogrzewania – mówi Monika Marks z WWF Polska. – Stanowią one ponad 70%[1] całkowitych domowych wydatków na energię. Niestety budynki w Polsce wciąż bezużytecznie tracą znaczny jej odsetek. Budownictwo odpowiada za jedną czwartą zużycia energii w Polsce i jest wysoce marnotrawne. Nowe budynki wznoszone w naszym kraju należą do najbardziej energochłonnych w Unii Europejskiej. Zapotrzebowanie na energię pierwotną dla przeciętnego budynku wielorodzinnego jest w Polsce o 25% większe niż w Szwecji, mimo łagodniejszych warunków klimatycznych niż w krajach skandynawskich. Istnieje zatem znaczny potencjał oszczędności kosztów i zużycia energii, a przy tym także ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Przeważającym kryterium, jakim Polacy kierują się przy wyborze lokalu jest jego cena. Wciąż jeszcze stosunkowo niewielu kupujących bierze pod uwagę – zwłaszcza w budownictwie wielorodzinnym – takie aspekty, jak zużycie energii w dłuższej perspektywie. Z kolei polscy deweloperzy, dbając głównie o niski koszt budowy, nie są zainteresowani inwestycją w technologie, których koszt będzie potrzebował wielu lat na zwrot. Powoduje to, że mieszkania dostępne na rynku pierwotnym – a takie zostaną objęte wsparciem programu „Mieszkanie dla Młodych” – wciąż charakteryzuje zdecydowanie zbyt niski standard energetyczny. Dlatego apelujemy do Pana Ministra, by wśród kryteriów kwalifikacji mieszkań do tego programu, istotną pozycję zajmowało zapotrzebowanie mieszkania na energię cieplną.

Skutki umieszczenia takiego wymogu wśród kryteriów kwalifikacji odczują bezpośrednio beneficjenci programu, a wygenerowane w ten sposób oszczędności w budżetach domowych ułatwią spłatę zobowiązań kredytowych, czyniąc program „Mieszkanie dla Młodych” jeszcze bardziej atrakcyjnym – dodaje Marks. – Oprócz tego pragmatycznego wymiaru, przekładającego się na budżet domowy beneficjentów, rozwiązanie to daje możliwość wpływu na deweloperów tak, aby budowane przez nich mieszkania przyczyniły się do realnego ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w naszym kraju – wpisując się tym samym w priorytetowe kierunki Polityki Energetycznej Polski do roku 2030.

W 2012 roku resort kierowany przez Ministra Nowaka, przygotował plan wdrożenia Dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków. Zaproponowane w nim rozwiązania wspierają cel ograniczenia zużycia energii poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków. W opinii WWF Polska program „Mieszkanie dla Młodych” jest doskonałą okazją do dalszego promowania i wdrażania takich rozwiązań.

[1] „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 roku” – GUS Warszawa 2012

WWF jest jedną z największych fundacji zajmujących się ochroną przyrody na całym świecie. W Polsce działa już od ponad 10 lat. Dowiedz się, jak możesz pomóc nam chronić życie na Ziemi. Wejdź na www.wwf.pl

? Hartmut Jungius / WWF-Canon

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię