Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 działający w Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach przystąpił do ogólnopolskiego konkursu ?Drugie życie elektrośmieci?. Celem trzymiesięcznego projektu jest promocja ekologicznego stylu życia oraz zbiórka elektrośmieci i baterii.

Ilość nagromadzonych odpadów zwiększyła się trzykrotnie przez ostatnie 20 lat. Postęp technologiczny, który ma służyć człowiekowi, spowodował nowy problem – co zrobić z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym? Szukanie skutecznego rozwiązania to jedno z największych wyzwań początku XXI wieku. Na świecie powstało wiele organizacji, których celem jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zużytymi bateriami oraz zbiórka tego sprzętu. Jedną z takich organizacji jest Europejska Platforma Recyclingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz ERP Batteries Poland.

Odpowiedź na apel

Na apel Europejskiej Platformy Recyklingu odpowiedziało Gimnazjum nr 10 i jego zespół EkoGim10. Dziesięcioro uczniów w składzie: Mateusz Gajewski – kapitan, Aleksandra Brzozowska, Marek Czempiel, Edyta Gryglik, Robert Kwinta, Marta Miętus, Alicja Nowacka, Małgorzata Sohajko, Kamil Szczepanowski, Karolina Szymacha przystąpiło do ogólnopolskiego projektu konkursowego pt. „Drugie życie elektrośmieci”, czyli jak prawidłowo postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) i zużytymi bateriami. Głównym organizatorem konkursu jest:
•    Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku S.A.
•    ERP Batteries Poland Sp. z o.o.
•    Fundacja Zielony Horyzont
Zespół EkoGim10 powołała nauczycielka chemii i matematyki, pani Janina Czempiel, która nie po raz pierwszy zajmuje sie sprawami recyklingu na terenie szkoły.

Zadania młodych ekologów

Cel konkursu – podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zużytymi bateriami oraz zbiórka tego sprzętu – młodzi ekolodzy realizują poprzez: zdobywanie wiedzy na temat zasad postępowania ze ZSEE i zużytymi bateriami, aktywizację i mobilizowanie do podejmowania właściwych i odpowiedzialnych działań z ZSEE i bateriami przez szkolną i lokalną społeczności, nawiązywanie efektywnej współpracy z organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi w Gliwicach za zbiórkę tych surowców oraz promocję zbiórki.

Młodzi ekolodzy zorganizowali 1 marca 2011 r. apel szkolny, by zaprezentować się społeczności szkolnej i przedstawić plan pracy na najbliższe miesiące. Gimnazjalistami wstrząsnęły przedstawione dane – tylko 20% Polaków wie, że zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie należy wyrzucać do pojemników na śmieci.

Przez trzy dni (2, 7 i 8 marca 2011 r.) zespół EkoGim10 promował swoja działalność w Szkole Podstawowej nr 18 w Gliwicach oraz Przedszkolu Miejskim. Młodzi ekolodzy przeprowadzili warsztaty dla uczniów klasy 1, 2, 5 i 6 oraz maluchów. W szkole podstawowej, po krótkim wykładzie na temat selektywnej zbiórki odpadów i jak prawidłowo postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, przeprowadzili dwie gry dydaktyczno-ekologiczne: domino  i krzyżówkę. W przedszkolu odbyła się pogadanka oraz gry i zabawy, min. układanka, zgadywanka, krzyżówka obrazkowa.  EkoGim10 spotkał się również z innymi uczniami i pracownikami podstawówki i przedszkola, by wręczyć ulotki  informacyjne na temat Eko-Akcji prowadzonej w Gimnazjum nr 10.

3 marca 2011 r. z inicjatywy członków zespołu EkoGim 10  gimnazjaliści mogli wziąć udział w Eko dyskotece. Warunkiem wejścia na imprezę był elektrośmieć lub bateria. Dzień później wraz z opiekunem, panią Janiną Czempiel, młodzi ekolodzy udali się na wycieczkę do zakładu REMONDIS. Przedsiębiorstwo to świadczy kompleksowe usługi w zakresie zbiórki i transportu wszelkiego rodzaju odpadów, elektrorecyclingu, sortowania odpadów, oczyszczania ulic i dróg oraz gospodarki wodno-ściekowej. W trakcie zwiedzania zakładu uczniowie mieli również okazję do zadawania pytań dotyczących gospodarki odpadami, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

Oprócz tego uczniowie przygotowali dwie ulotki. Pierwszą na temat elektrośmieci (150 szt.),  a drugą o odpadach opakowaniowych (100 szt.) i  i rozprowadzili je wśród lokalnej społeczności. Bardzo dobra współpraca zespołu EkoGim10 z Dyrektorem swojego gimnazjum, Panią Aleksandrą Szyszką, spowodowała, że wysłano 62 pisma do wszystkich placówek oświatowych w Gliwicach (przedszkola, SP, gimnazja, zespoły szkół, poradnia psychologiczno -pedagogiczna, biblioteki, Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ZHP, kluby sportowe) z apelem o przyłączenie się do akcji zbierania elektrośmieci i baterii prowadzonej przez Gimnazjum nr 10 w Gliwicach. Podobne pisma z apelem zostały wysłane do niektórych przedsiębiorstw (35 firm) mieszczących się w naszym mieście.

Zespół EkoGim10 ma jeszcze wiele pomysłów do zrealizowania. Chce zdiagnozować problem ZSEE w Gliwicach poprzez przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i nauczycieli oraz rodziców szkoły. Przygotowuje się do wywiadu z osobami odpowiedzialnymi w naszym mieście za problemy ekologiczne. Już myślą o uroczystej akademii z okazji Dnia Ziemi, a w maju chcą zorganizować miejski Eko-rajd ,połączony ze zbiórką ZSEE i zużytych baterii.

O tym, co najważniejsze

Przy takiej skali problemu, jakim jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, najważniejsza jest edukacja społeczeństwa. Dlatego wiadomości o prowadzonych na szeroką skalę akcjach oddawania niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii napawa nadzieją, że ten bardzo istotny problem naszej cywilizacji zostanie rozwiązany przez mądre działania. Co mogą zrobić gimnazjaliści? Być świadomymi konsumentami. Zadbać o to, żeby zużyty sprzęt oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki elektroodpadów. I to jest najważniejsze.

Materiał zebrała Marta Miętus, członek EkoGim10 w Gliwicach
Artykuł został zredagowany pod kierunkiem pani Grażyny Miętus

 

Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Gliwicach.

Apel w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach.

Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Gliwicach.

Dyskoteka dla uczniów Gimnazjum nr 10 w Gliwicach. Wejściówką – elektrośmieć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię