Przez ostatnie lata na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przyroda w kolorach” napłynęło blisko kilka tysięcy prac! Uroczyste finały organizowane są w szklarni Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie.  II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny jest  adresowany  do dzieci i młodzieży w wieku 3 -21 lat.   
Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż, forma przestrzenna, itp). Nadsyłać można również prace fotograficzne (format A4).            
                 
Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinna być przyroda. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych). Liczba prac nadesłanych z placówki  jest dowolna. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną opisaną drukowanymi literami zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres (kraj-miasto-ulica) i telefon kontaktowy, e-mail, nazwę placówki/szkoły ( w przypadku szkoły artystycznej informacja o profilu), imię i nazwisko opiekuna artystycznego, tytuł pracy.
 
Pracę należy przesłać do 27 kwietnia br. na adres Organizatora.
 
Jury powołane przez Organizatora przyzna: Grand Prix, nagrody główne, wyróżnienia w kategoriach wiekowych i poszczególnych technikach plastycznych oraz dokona kwalifikacji prac do wystawy. Nagrodami w konkursie są statuetki Grand Prix, nagrody rzeczowe, albumy przyrodnicze oraz okolicznościowe upominki.
 
Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie 13 maja 2012 r. 
Autorzy zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają dyplom i folder wystawy.  
 
Dodatkowe informacje: tel. 12 411 67 03 oraz na stronie www.mdkgrunwaldzka5.pl; e-mail: [email protected] .
 
 

Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinna być przyroda. / Fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię