W marcu został rozstrzygnięty etap wojewódzki konkursu ?Usuwamy azbest!?. Konkurs organizuje Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Współorganizatorem akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Do rywalizacji o nagrody finansowe w wysokości 450.000 zł oraz nagrody rzeczowe przystąpili uczniowie z całej Polski.

Zadanie konkursowe: opracować i zrealizować akcję popularyzującą tematykę azbestową. Cel: motywować Polaków do bezpiecznego eliminowania z użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Konkurs „Usuwamy azbest!” zorganizowano dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (podstawowych, gimnazjów i liceów) oraz nauczycieli koordynujących ich działania.  Główne cele Konkursu to popularyzowanie wiedzy na temat azbestu w formie atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży oraz zachęcenie młodych do nagłośnienia tej tematyki wśród mieszkańców swoich okolic.

Na stronach www.usuwamyazbest.pl / www.azbestout.pl zamieszczono szczegółowe informacje o Konkursie, zagrożeniach związanych z azbestem oraz sposobach zapobiegania im. Dla młodych odbiorców przygotowano wiele ciekawostek i elektronicznych atrakcji, a dla nauczycieli niezbędne materiały edukacyjne. Warunkiem zgłoszenia szkoły do Konkursu było przeprowadzenie wśród uczniów lekcji o tematyce azbestowej.

Najczęściej realizowane przez młodzież akcje polegały na rozwieszaniu plakatów informacyjno-edukacyjnych oraz rozdawaniu ulotek. W szkołach i na ulicach zorganizowano wiele happeningów. Uczniowie przeprowadzali wywiady z ekspertami, uliczne sondy na temat obecności azbestu w gminie oraz sprawdziany wiedzy Polaków z zakresu niebezpieczeństwa, jakie za sobą niesie jego użytkowanie. Dzieci często same wyszukiwały eternit na dachach domów, ogrodzeniach, a także tropiły dzikie wysypiska odpadów azbestowych. Aktywność uczniów zaowocowała licznymi artykułami w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych. Ich działania relacjonowały także liczne stacje telewizyjne i radiowe.

Laureatami konkursu „Usuwamy azbest!” w województwie mazowieckim zostali:
• W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czekanowie

• W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego
II miejsce – Zespół Szkół nr 69 Gimnazjum nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”
III miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie Publiczne Gimnazjum nr 2

• W kategorii szkół średnich:
I miejsce – Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
II miejsce – Zespół Szkół nr 24 im. Prof. Stefana Bryły Technikum Budowlane nr 5

Laureaci etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego Konkursu, który zaplanowany jest na przełom kwietnia i maja 2010 r. Prace konkursowe będą oceniane przez ogólnopolską komisję złożoną z przedstawicieli: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rady Programowej Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Każda szkoła ma szansę na wygraną. Jury wybierze zwycięzców spośród wszystkich laureatów etapu wojewódzkiego w danych kategoriach wiekowych – bez względu na wcześniej zajęte miejsce.

NAGRODY
W konkursie „Usuwamy azbest!” można zdobyć wiele atrakcyjnych nagród – finansowych i rzeczowych, przeznaczonych dla uczniów, nauczycieli i szkół.  Na etapie wojewódzkim laureaci otrzymali odtwarzacze DVD oraz gadżety (koszulki, zegary, breloczki, itp). Łączna kwota nagród finansowych przeznaczonych przez Ministra Gospodarki dla laureatów I, II i III miejsca w etapie ogólnopolskim wyniesie 450 000 zł.

Logo konkursu.

Główny cel Konkursu to popularyzowanie wiedzy na temat azbestu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię