Przez rok: od września 2008 roku do września br. potrwa IV edycja ogólnopolskiej kampanii edukacji ekologicznej pt. ?Ożywić pola?, która tym razem odbywa się pod hasłem ?Roku cietrzewia?.

Głównymi celami akcji "Ożywić Pola” są przedsięwzięcia promujące realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej. Program zakłada wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, a tym samym również wzbogacanie ekotonów polno-leśnych, co stwarza korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające itd.).

Elementem dodatkowym ma być pielęgnacja istniejących remiz, a także zakładanie oczek wodnych oraz pielęgnacja istniejących cieków wodnych. W roku 2008-2009 ważnym elementem programu – zgodnie z hasłem czwartej edycji – "Rok cietrzewia" – będzie przeprowadzenie przez szkoły zajęć lekcyjnych (ew. z udziałem myśliwych) na temat sytuacji cietrzewia w Polsce, a także lekcji poświęconej ochronie zagrożonych gatunków ptaków.

Z realizacji wszystkich tych działań młodzież szkolna, uczestnicząca w programie, przygotowywać będzie sprawozdania.

Celem kampanii jest edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i członków Polskiego Związku Łowieckiego w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej; wzbogacanie różnorodności biologicznej na ponad połowie powierzchni naszego kraju objętej działalnością rolniczą oraz na obrzeżach lasów; zaangażowanie w działania proekologiczne związane z realizacją programu członków Polskiego Związku Łowieckiego i kandydatów na myśliwych oraz leśników.

Program obejmie głównie  wsie i małe miasta. Zakłada się, że w każdym powiecie ziemskim uczestniczyć będzie jedna szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa (gimnazjum) oraz jedno koło łowieckie – w sumie ok.150 szkół.

Tematyka akcji "Ożywić pola" stwarza naturalne możliwości do zapoznania uczniów z tematyką programu NATURA 2000, problemem ochrony zagrożonych gatunków zwierząt czy znaczenia bioróżnorodności.

Cała akcja realizowana jest poprzez struktury organizacyjne Polskiego Związku Łowieckiego.

Źródło: www.ozywicpola.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię