W XIII edycji „Konkursu o Puchar Recyklingu” po raz pierwszy przyznano nagrodę specjalną od portalu edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl dla jednostki szczególnie zaangażowanej w promowanie postaw prośrodowiskowych – powędrowała ona do Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie Wielkopolskim. Z Prezesem Zarządu Andrzejem Strykowskim i Panią Beatą Rybką z MZO rozmawia Emilia Seweryn.

ZielonaLekcja.pl: Na początku chciałabym zapytać, jakie konkretne działania udało się Państwu zrealizować w roku szkolnym 2011/2012?

Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO”, Ostrów Wlkp: ZOiGO „MZO” prowadzi już od kilku lat w ramach swojej działalności edukację ekologiczną. Rozwijanie i kształtowanie umiejętności segregowania odpadów to nadrzędny cel spółki. Organizowane akcje proekologiczne spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności, a w szczególności dzieci. Cykle spotkań na ścieżce eMZOludka oraz pogadanek ekologicznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach gromadzą liczne grupy uczestników, co sprzyja edukacji oraz zachęca do segregacji odpadów „u źródła”. 

Od września 2011 roku do sierpnia 2012 roku odbyło się około 40 spotkań ekologicznych w placówkach oświatowych oraz na ścieżce eMZOludka. W roku szkolnym 2011/2012 roku spółka po raz kolejny zorganizowała dwa konkursy ekologiczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. W listopadzie 2011 roku ZOiGO „MZO” zorganizowało V Konkurs ekologiczny "Ekologia szansą na lepsze jutro”, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Hasło konkursowe było pretekstem do zaprezentowania umiejętności plastycznych i kreatywności uczestników z wykorzystaniem odpadów.

W maju 2012 roku zorganizowano również wspólnie z Urzędem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim oraz Rekopol Organizacją Odzysku, IV Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Ochronę środowiska wspieraj – kartoniki, puszki i gazety zbieraj!". Podczas trwania konkursu Ostrowianie zebrali około 5,5 tony odpadów.

Spółka brała również udział w projekcie "e-podręcznik" realizowanym przy współpracy z Urzędem Miejskim w Ostrowie Wlkp. Głównym celem tego pilotażowego projektu było wyposażenie wszystkich uczniów klas pierwszych gimnazjów w elektroniczne podręczniki i nowoczesne pomoce naukowe, czyniąc tym samym naukę w szkole bardziej przyjemną i nowoczesną. Pieniądze zebrane ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych w poszczególnych szkołach są przeznaczone na zakup podręczników i nowoczesnych pomocy naukowych.

Jak co roku spółka brała także czynny udział w akcjach promujących ochronę środowiska naturalnego poprzez segregację odpadów m.in.: Sprzątanie świata, Dzień bez śmiecenia, Światowy Dzień Ziemi.

W listopadzie 2011 r. Spółka otrzymała także nagrodę w kategorii Zielony Kontakt oraz nagrodę specjalną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w konkursie o Puchar Recyklingu organizowanym przez Przegląd Komunalny.

ZL: Co Państwa inspiruje w działaniach proekologicznych?

MZO: Wszystkie organizowane akcje edukacyjno-ekologiczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, co sprzyja edukacji oraz zachęca do segregacji odpadów „u źródła”. Poprzez tego rodzaju działania proekologiczne ZOiGO „MZO” pragnie rozpowszechniać wiedzę o prawidłowej gospodarce odpadami, a zwłaszcza selektywnej zbiórce. Inspiracjami naszych działań edukacyjno-ekologicznych są czasopisma, biuletyny i publikacje o tematyce gospodarki odpadami, szkolenia i kursy oraz jak w każdej dziedzinie życia internet. Firmy takie jak nasza działają na terenie całego kraju i bardzo często wymiana doświadczeń między zakładami jest motywacją naszych działań w tej dziedzinie.

ZL: Jakie tematy są realizowane podczas prowadzonych przez Państwa zajęć?

MZO:
 Spółka od 2007 r. prowadzi w ramach swojej działalności edukację ekologiczną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Od kilku lat z powodzeniem spółka organizuje liczne spotkania edukacyjne w placówkach oświatowych na terenie miasta oraz w gminach sąsiadujących. Swoimi działaniami "MZO" objęło już około kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz przedszkoli. Jak wynika z doświadczeń, to właśnie najmłodsi są swoistym przekaźnikiem treści ekologicznych w swoich rodzinach. Prezentacja multimedialna podczas pogadanek pozwala uczestnikom zapoznać się z działalnością zakładu, jak również z zagadnieniami prawidłowej gospodarki odpadami. Podczas spotkań uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogą wykazać się swoją wiedzą w dziedzinie ekologii i rozwiązać rebusy i krzyżówki. Mali „ekolodzy” w przedszkolach podczas spotkań prezentują swoje umiejętności segregacji surowców wtórnych i ku dużemu zaskoczeniu bardzo dobrze sobie radzą z tym zadaniem. Uczestnicy spotkań i pogadanek otrzymują na zakończenie spotkania upominek z logo naszej firmy.

ZL: Czy realizowanym działaniom towarzyszyły materiały edukacyjne, jeśli tak, to czym Państwo się posiłkujecie przy propagowaniu wiedzy ekologicznej?

MZO: Co roku spółka tworzy kalendarze firmowe z prac uczestników jesiennych konkursów. Kalendarze z poprzednich lat zdobią autografy znanych osób związanych ze światem kultury i sportu – w ten sposób kalendarze otrzymują „drugie życie”, tworząc interesującą galerię sympatyków ekologii. Autografy ekogwiazd, m.in. zespołu Big Cyc, Perfect, Kayah, kabaretu Ani mru mru oraz Neo-Nówka, Krystyny Jandy, Wojciecha Cejrowskiego czy I ligowej drużyny koszykówki BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, na kalendarzach są poparciem dla działań proekologicznych zakładu.

ZOiGO "MZO" wydaje również ulotki informacyjne o prowadzonej segregacji odpadów oraz informacje na temat działalności spółki, np. z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia.

ZL: Czy dysponujecie Państwo infrastrukturą edukacyjną, np. ścieżką po której można oprowadzać dzieci, przekazując im treści edukacyjne?

MZO: Miejscem spotkań ekologicznych oprócz placówek oświatowych jest otwarta w czerwcu 2010 r. na składowisku odpadów przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim ścieżka eMZOludka. Na 12 kolorowych tablicach oraz stanowiskach ekspozycyjnych zestawiono wiedzę o działalności Spółki i gospodarce odpadami w "MZO". Ścieżka jest często odwiedzana przez dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół. Wszyscy zwiedzający otrzymują certyfikat uczestnictwa i stają się Przyjacielem Środowiska.

Dodatkową atrakcją firmy jest firmowa maskotka – eMZOludek, który posiada kształt trójdzielnego pojemnika na odpady segregowane (typu iglo) w niebiesko-zielono-żółtym kolorze. Postać eMZOludka towarzyszy działaniom edukacyjnym podczas konkursów ekologicznych, lekcji odbywających się na ścieżce edukacyjnej, festynów i różnego typu akcji ekologicznych, eMZOludek posiada również stronę na portalu społecznościowym www.facebook.com/emzoludek.

ZL: Prowadzenie tak zróżnicownych działań z zakresu edukacji ekologicznej musi generować niemałe koszty, jakie wydatki ponieśliście Państwo na edukację w ramach XIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu?

MZO: W ramach działalności ekologicznej, oprócz wkładów własnych, spółka pozyskuje również dodatkowe pieniądze. Przy organizowaniu cyklicznych konkursów pod patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego otrzymujemy także pomoc finansową od Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Organizacja Odzysku Rekopol i Organizacja Odzysku Reba również wspomagają nasze działania proekologiczne. Spółka dodatkowo szuka także sponsorów powiązanych z branżą gospodarki odpadami.

ZL: Jaki był zasięg Państwa działań?


MZO:
 Spółka prowadzi wywóz odpadów komunalnych, jak również  edukację ekologiczną na terenie kilku powiatów: ostrowskiego (Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski, Miasto i Gmina Raszków, Gmina Przygodzice, Gmina Sieroszewice, Miasto i Gmina Odolanów oraz śladowo w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce), krotoszyńskiego (Miasto Sulmierzyce, Gmina Krotoszyn), ostrzeszowskiego (Miasto i Gmina Grabów, Miasto i Gmina Ostrzeszów, Gmina Mikstat) oraz milickiego (Gmina Krośnice, Gmina Milicz).

ZL: Nasi czytelnicy są jeszcze ciekawi, jaki był efekt ekologiczny przeprowadzonych działań?

MZO: Zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności procentuje uzyskaniem oszczędności finansowych dla mieszkańców z tytułu segregacji  odpadów. Z roku na rok rośnie masa zebranych wysegregowanych odpadów, a tym samym następuje ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych i wtórnych, trafiających na składowisko. Pozyskanie surowców trafiających do recyklingu sprzyja oszczędności zasobów środowiska naturalnego. Edukacja ekologiczna wpływa odpowiednio na planowane zakupy, np. korzystanie z toreb ekologicznych wielokrotnego użytku, co sprzyja poprawie estetyki i wizerunku miasta.

Efektem działań edukacyjno-ekologicznych są również przyznane nagrody:
•    listopad 2011 r. nagroda w kategorii Zielony Kontakt za zbiórkę odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nagroda specjalna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w konkursie o Puchar Recyklingu organizowanym przez Przegląd Komunalny
•    listopad 2012 r. nagroda specjalna od portalu edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl oraz 10 000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów od firmy STARPACK w XIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu.

ZL: Jakie są Państwa plany edukacyjne na 2013 rok?

MZO: 
Pragnąc kontynuować swoją misję, spółka planuje kolejne spotkania i prezentacje w placówkach oświatowych oraz na edukacyjnej ścieżce eMZOludka. Planowane są również kolejne cykliczne konkursy dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz festyny.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów!

Fot. MZO

Fot. MZO

Fot. MZO

Fot. MZO

Fot. MZO

Fot. MZO

Fot. MZO

Fot. MZO

Fot. MZO

Fot. MZO

Fot. MZO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię