Trwa nabór wniosków do Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze.

Nagroda Ministra Środowiska jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym za innowacyjne prace naukowo-badawcze z zakresu ochrony środowiska, nakierowane na zastosowanie praktyczne, wyróż-niające się efektami naukowymi, gospo-darczymi i społecznymi. Wnioski o Nagrodę Ministra Środowiska mogą składad: wyższe uczelnie, placówki naukowe PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje i stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Termin nadsyłania wniosków upływa 30 kwietnia 2010 r.

Źródło: www.mos.gov.pl/nagrody_ministra

Konkurs ma promować osiągnięcia naukowo-badawcze z zakresu ochrony, kształtowania i racjonalnego użytkowania środowiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię