Wystawa ?Najlepsze projekty? w kwietniu zagości w Krakowie. Z 62 projektów zgłoszonych do konkursu wybrano 16 najlepszych, z każdego województwa po jednym projekcie. W dniach 6-26 kwietnia wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w holu głównym Dworca Głównego w Krakowie.

W Krakowie zostanie zaprezentowany projekt realizowany przez Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu pn. Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego przez rewitalizację zabytkowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu i został wybrany w konkursie na "Najlepsze projekty" zrealizowane z funduszy europejskich w Polsce.

Konferencja prasowa z udziałem przedstawiciela beneficjenta zwycięskiego projektu w województwie małopolskim, czyli Benedyktyńskiego Opactwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu odbędzie się we wtorek 7 kwietnia o godz. 12 w holu głównym Dworca PKP Kraków Główny.

Doceniony przez Polską Zieloną Sieć projekt realizuje cel strategiczny programu, jakim jest intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie kompleksowa poprawa stanu zabytków nieruchomych i cel cząstkowy: kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne. Projekt ma też duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, ponieważ równolegle do projektu odbudowy Wielkiej Ruiny przeprowadzono modernizację całego systemu grzewczego.

Dzięki temu powstał ekologiczny system samoodnawialny. Korzysta on z ciepła pobieranego z wnętrza ziemi oraz z energii słonecznej, by ogrzewać wodę. Ta rurami płynie do kościoła i klasztoru. Ogrzewa budynki, a jednocześnie ciepła woda jest używana do mycia i gotowania. Ciepło jest wydobywane z wnętrza ziemi, z głębokości 100 metrów, za pomocą dwóch specjalnych pomp. Drugim źródłem jest 30 kolektorów, które zbierają energię słoneczną.

Organizatorem konkursu i wystawy „Najlepsze projekty” jest Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Wystawa jest elementem kampanii „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce" realizowanej dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Źródło: www.ekoprojekty.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię