Obszary Natura 2000 nie cieszą się popularnością wśród lokalnych społeczności. Wynika, to głównie z faktu, że kojarzone są z ograniczeniami. Taki sposób myślenia stara się zmienić grono ponad 100 animatorów przyrody, którzy razem z młodzieżą uczestniczą w projekcie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ?Bliżej natury ? identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych?.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej. W całym przedsięwzięciu docelowo ma wziąć udział ponad 1500 osób z całej Polski.

Ideą projektu jest dotarcie do mieszkańców poprzez osoby pochodzące z lokalnej społeczności.  Ich opinia ma wtedy zupełnie inną wagę, niż ta, wygłaszana przez osoby z zewnątrz – nawet jeśli są to autorytety, ale nie znające miejscowych realiów życia. Dzięki temu szansa na zmianę nastawienia do ochrony lokalnej przyrody jest o wiele większa. W ramach projektu animatorzy  wraz z grupą projektową (10 osób) organizują kampanie edukacyjne dotyczące lokalnych obszarów Natura 2000.

Na kampanie składają się trzy wycieczki do lokalnego obszaru Natura 2000 – wycieczki otwarte, na które zaproszeni zostają mieszkańcy. Oprócz tego  stoisko informacyjne, zamieszczona w lokalnej prasie notatka o projekcie oraz uzyskane pozwolenia na ustawienie tablicy terenowej o obszarze Natura 2000.  Po kilku miesiącach realizacji projektu wiemy, że wielu animatorom udało się zachęcić do udziału w nim przedstawicieli lokalnych władz, leśnictw, ośrodków kultury i edukacji. Wiele grup projektowych to więcej niż planowane 10 osób, Na tej podstawie można sądzić, że projekt ten przyniesie o wiele więcej korzyści niż zakładano pierwotnie. Oprócz podstawowych jakimi są: zwiększenie wiedzy o obszarach Natura 2000, aktywizacja młodzieży, stworzenie lokalnych grup działania na rzecz ochrony lokalnej przyrody, zostaną także nawiązane pozytywne relacji pomiędzy uczestnikami projektu a przedstawicielami lokalnych instytucji. W przyszłości  może to stanowić podstawę do podjęcia innych wspólnych działań, nie tylko związanych z przyrodą.

Dotychczas  do udziału w projekcie udało się zachęcić 135 animatorów (z ponad 75 obszarów Natura 2000), którzy współpracują z grupą ponad 1350 młodych osób. Uczestnicy projektu to  to pełni entuzjazmu i optymizmu społecznicy, zaangażowani w wiele przedsięwzięć, chcący zmieniać na lepsze miejsca,  w których żyją. Wszystkich, którzy zechcą zacząć działać na rzecz ochrony lokalnej przyrody, zachęcamy do włączenia się do  projektu.

W maju 2011 r. planowane jest dodatkowe, już siódme  szkolenie dla animatorów, które ma na celu przygotować do współpracy z młodzieżą, informowania o  sieci Natura 2000 oraz ewentualnego pozyskiwania dodatkowych środków na prowadzenie lokalnej kampanii edukacyjnej. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.otop.org.pl  lub bezpośrednio od koordynatora projektu: [email protected] .

Elżbieta Stepnowska
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
www.otop.org.pl

 

Na kampanie składają się trzy wycieczki do lokalnego obszaru Natura 2000 – wycieczki otwarte, na które zaproszeni zostają mieszkańcy.

Dotychczas do udziału w projekcie udało się zachęcić 135 animatorów, którzy współpracują z grupą ponad 1350 młodych osób.

Uczestnicy projektu to pełni entuzjazmu i optymizmu społecznicy, zaangażowani w wiele przedsięwzięć, chcący zmieniać na lepsze miejsca, w których żyją.

W ramach projektu animatorzy wraz z grupą projektową (10 osób) organizują kampanie edukacyjne dotyczące lokalnych obszarów Natura 2000.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię