Zachęcamy do prowadzenia lekcji o niskiej emisji. Dla szkół, które chcą edukować w temacie niskiej emisji, organizatorzy kampanii „Misja-Emisja” udostępniają do bezpłatnego wykorzystania regulaminy szkolnych konkursów: Wiedzy, Fotograficznego, Filmowego i Plastycznego.

Konkursy mają charakter edukacyjny i dotyczą zagadnienia niskiej emisji. Szkoły mogą realizować te konkursy we własnym zakresie, dobrze je poprzedzić lekcją o niskiej emisji, do której materiały można znaleźć na stronie kampanii.

Przeprowadzone konkursy warto zgłosić do koordynatora działań gminy w ramach konkursu „Gmina z misją” – Wasza Gmina zyska wtedy jeszcze więcej punktów! Nauczyciele, którzy będą koordynatorami konkursów otrzymają zaświadczenia. Regulaminy konkursów dostępne są tutaj.

Konkursy szkolne są działaniem, do którego zachęcamy w ramach konkursu „Gmina z misją”. Za każde działanie gmina uzyskuje punkty, które lokują jednostkę w rankingu.

Poniżej lista innych punktowanych działań:

Działania zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat

 • Termomodernizacja budynków, stanowiących własność gminy
 • Zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców, zamieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne
 • Zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców zamierzających przeprowadzić termomodernizację swoich budynków mieszkalnych
 • Zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców zamierzających stosować odnawialne źródła energii
 • Zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców likwidujących pokrycie dachowe z wbudowanymi elementami zawierającymi azbest
 • Zmodernizowano bądź wyeliminowano lokalne kotłownie węglowe bądź indywidualne paleniska domowe opalane węglem lub koksem
 • Rozbudowano, przebudowano i wyremontowano drogi, mające na celu poprawę jakości nawierzchni
 • Rozbudowano miejską sieć ciepłowniczą

Inne działania

 • Na terenie gminy zidentyfikowano występowanie możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej
 • Opracowano program likwidacji niskiej emisji
 • Zinwentaryzowano, opracowano i zrealizowano program usuwania wyrobów zawierających azbest
 • W gminie wyeliminowano ruch tranzytowy z obszarów o gęstej zabudowie poprzez budowę obwodnic i modernizację dróg istniejących
 • Prowadzono edukację ekologiczną społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych
 • Aktualny Program Ochrony Środowiska w gminie zawiera zagadnienia w zakresie ograniczania niskiej emisji
 • Zorganizowano spotkanie z mieszkańcami nt. likwidacji niskiej emisji
 • Każda dodatkowa inicjatywa, związana z likwidacją niskiej emisji

Działania zrealizowane w ramach projektu ?Misja-emisja?

 • Zorganizowanie wydarzenia dla mieszkańców z udziałem Dymskiego
 • Przeprowadzenie konkursu fotograficznego ?Nie spalaj się!?*
 • Przeprowadzenie konkursu filmowego na film o przeciwdziałaniu niskiej emisji ?Nie dymimy?*
 • Zorganizowanie happeningu na temat przeciwdziałaniu niskiej emisji
 • Zorganizowanie gry miejskiej
 • Zorganizowanie dni otwartych ciepłowni
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego ?Niska emisja w moich oczach?*
 • Zorganizowanie konkursu wiedzy na temat niskiej emisji ?Wiem wszystko o niskiej emisji?*
 • Udział przedstawiciela gminy w ogólnopolskiej grze miejskiej, będącej elementem projektu
 • Zorganizowanie konkursu na logotyp ?Walczymy z niską emisją?*

 Więcej informacji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię