Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie mieści się w zabytkowym, historycznym budynku. Tu w XIX wieku znajdował się skład soli na Warcie, a w późniejszym okresie biuro Nadleśnictwa Skarbu Pruskiego. W roku 1918 r. budynek pełnił rolę biura i siedziby Państwowego Nadleśnictwa w Czeszewie. Obecna adaptacja jego pomieszczeń pozwoliła na utworzenie nowoczesnego ośrodka edukacyjnego pn. ?Centrum Zarządzania Łęgami?.

Obiekt pełni wiele funkcji użytkowych:                                       
• na parterze funkcjonuje biuro leśniczego oraz sala wystaw czasowych.
• na piętrze – pierwsza sala to pomieszczenie ekspozycji stałej – tu centralnie umieszczona makieta prezentuje walory przyrodnicze uroczyska i rezerwatu Czeszewski Las. Na ścianach dioramy prezentują rzadkie już nadrzeczne łęgi i grądy połęgowe – osobliwość w tym rejonie Wielkopolski oraz ciekawe eksponaty roślin i zwierząt występujących na tym terenie,
• sala konferencyjno-wystawiennicza wyposażona w sprzęt multimedialny,
• zabytkowy taras widokowy skąd możemy obserwować życie ptaków z wykorzystaniem lunet i mikro-kamer na terenie rezerwatu.

W obejściu ośrodka znajduje się instalacja „Rzeka”
Instalacja edukacyjna „Rzeka” to jeden z serii nowatorskich rozwiązań i koncepcji prowadzenia aktywnego nauczania w naszym ośrodku. „Rzeka” to przestrzenny model koryta rzeki zbudowany z materiałów naturalnych (ziemia, kamienie, drewno). Konstrukcja instalacji umożliwia uczestnictwo w edukacji – zabawie, której towarzyszyć będą: wrażenia akustyczne (pluski, szum morza, kapanie wody, zgiełk zainscenizowanej aglomeracji miejskiej), wizualne (światła, ruchome elementy przestrzeni – puzzle, czy model oczyszczalni ścieków, płynące strugi wody, wyrastające rośliny) i oczywiście bodźce dotykowe (elementy zadań ruchowych dla jej uczestników). Wykonywane  przez uczestników zadania są wzbogacone o komentarz edukatora. Dodatkowym atutem „Rzeki” jest umożliwienie jej równego dostępu wszystkim młodym uczestnikom dzięki prowadzeniu aktywnej edukacji „bez barier”, skierowanej również do dzieci niewidomych i niesprawnych ruchowo.

Pakiet edukacyjny „Dziuplaki” i zwierzęta na żywo
Jedną z wielu ofert ośrodka jest pakiet edukacyjny „Dziuplaki” – prezentacja multimedialna pokazująca życie ptaków i nietoperzy w dziuplach starych drzew. Mało tego? Dla wszystkich chcących podejrzeć i usłyszeć epizody z życie ptaków i innych zwierząt z ukrycia, przygotowano specjalny zestaw bezprzewodowych mikro-kamer mikrofonów kierunkowych.

Zaproponowane rozwiązania są doskonałym sposobem na prowadzenie edukacji – tej formalnej z uczniami ze szkół, przedszkoli oraz tej indywidualnej według potrzeb. U nas możecie Państwo przeprowadzić wyjątkowe zajęcia z różnych przedmiotów i dla różnych grup wiekowych. Przygotowana baza edukacyjna oraz wsparcie merytoryczne i pomoc przy realizacji lekcji, pozwolą w budowaniu społeczeństwa świadomego i chętnie rozwijającego się, wykorzystując nowe formy i możliwości zdobywania wiedzy.

Działalności poświęconej edukacji i oświacie przyświeca hasło „non profit”,  nie pobierając z tego tytułu  żadnych opłat. Na wiosnę wraz z ODN w Kaliszu organizujemy w Czeszewie warsztaty metodyczne dla nauczycieli, pedagogów i opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy i organizatorzy będą wspólnie budować scenariusze zajęć lekcyjnych, starając się w przyszłości wdrażać je w programy nauczania podstawowego. 

Kontakt: 
Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie – „Centrum Zarządzania Łęgami”
ul. Szkolna 29
62-322 Orzechowo
tel. (61) 438-31-21

Nadleśnictwo Jarocin
ul. Tadeusza Kościuszki 43
63-200 Jarocin
tel (62) 747-23-19
fax (62) 747-24-15
e mail: [email protected]
http://jarocin.lasypanstwowe.poznan.pl/

Informacja także u osób zajmujących się edukacją:

Jakub Wojdecki  606-759-237

Hubert Przybylski  606-759-234
 

Biuro leśniczego.

Budynek Centrum Zarządzania Łęgami.

Makieta umieszczona wewnątrz ośrodka.

Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię