Park Narodowy Ujście Warty po raz kolejny ogłasza konkurs fotograficzny, tegoroczny temat konkursu brzmi: ?Łaciate Świata Widzenie?.

Fotografia może przedstawiać jedną lub wiele krów, sfotografowanych podczas wykonywania typowo „krowiej” czynności, np. jedzenia trawy, karmienia cielaka, przeżuwania, wyjścia na pastwisko, pobytu w oborze, muczenia, dojenia. Motywów jest wiele.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 fotografie w formie odbitek o wymiarach 20 x 30 cm. Zdjęcia powinny zawierać na odwrocie: imię i nazwisko twórcy, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.

Prace można dostarczać osobiście lub przesyłać na adres:
Park Narodowy Ujście Warty,
Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca,
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”,
do dnia 15.08. br. (decyduje data wpłynięcia prac).

Lista zwycięzców ogłoszona zostanie podczas Święta Krowy, 24 sierpnia br., w Chyrzynie. Zwycięskie prace będzie można także obejrzeć na stronie internetowej Parku.
Organizatorem konkursu jest Park Narodowy Ujście Warty.

Więcej o konkursie: www.ekofora.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię