Organizatorzy tj. „Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologii „EcoTerra” wraz z MPGK w Katowicach zadecydowali o przedłużeniu terminów dwóch konkursów: na film-spot zachęcający mieszkańców Katowic do segregacji i na logo promujące segregację.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursów jest Pani Agnieszka Kominek Tel.: 519 183 999, e-mail: [email protected].

  • KONKURS PLASTYCZNY NA LOGO PROMUJĄCE SEGREGACJĘ

Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada, nagrodę główną stanowi aparat cyfrowy – konkurs przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – projekt logo promującego segregację odpadów w Katowicach. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Katowice.

Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać pojedyncze prace plastyczne lub cykl
prac plastycznych nieprzekraczający 3 prac. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.

Format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2, technika: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa należy dostarczyć w postaci elektronicznej w
formacie JPG lub TIF, zapisane na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) i w postaci wydruków.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością Organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji.

Prace należy przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie „EcoTerra”, 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 38B/47 z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNO – LOGO”.
Każda praca biorąca udział w konkursie musi być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora pracy.

Nagrodę główną stanowi aparat cyfrowy.

  • KONKURS NA FILM – SPOT PROMUJĄCY SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ

Termin przyjmowania prac upływa 10 listopada br. nagrodę główną stanowi dwudniowy wyjazd do Wiednia dla dwóch najlepszych grup, konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przedmiotem konkursu jest nagranie 5-cio minutowego filmu spotu zachęcającego do segregacji odpadów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Katowic.

Prace należy przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie „EcoTerra”, 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 38B/47 z dopiskiem „KONKURS NA FILM”. Każda praca biorąca udział w konkursie musi być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autorów pracy.

Nagrodę główną stanowi dwudniowy wyjazd do Spalarni Odpadów w Wiedniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię