Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza uczniów gimnazjów znajdujących się w miejscowościach do 20 000 mieszkańców do udziału w kolejnej edycji konkursu „Poznawaj Polskę 2011”. Konkurs odbywa się w Internecie.

Fundacja pragnie zachęcić gimnazjalistów do rozwijania wiedzy o Polsce oraz do wykorzystywania Internetu w celu zdobywania informacji i komunikowania się, a nie wyłącznie w zabawie. Uczestnicy muszą posiadać konta poczty elektronicznej, by można się było z nimi porozumiewać. Następnie muszą zarejestrować się na stronie konkursu.

W Internecie też będą odpowiadać na pytania (test wielokrotnego wyboru), a następnie prześlą wypełniony formularz do aplikacji internetowej, która policzy punkty. Pytania będą dotyczyć wiedzy ogólnej o Polsce z dziedzin takich jak m. in.: historia, literatura, geografia, przyroda, polityka, życie codzienne, kultura, sport, sławni ludzie, słynne cytaty.

Konkurs będzie się składał z trzech etapów (rund). W pierwszej i drugiej rundzie uczestnicy będą odpowiadać na pytania (test wielokrotnego wyboru) podane na stronie internetowej konkursu. Uczniowie będą mogli wchodzić na tę stronę z każdego komputera na świecie. Każdy z uczestników konkursu, który przejdzie do drugiej rundy otrzyma dyplom.

Zadaniem finalistów (w trzeciej rundzie) będzie napisanie rozprawki na jeden z 15 podanych tematów i przesłanie jej do Fundacji w określonym terminie pocztą tradycyjną oraz elektroniczną. Zwycięzcami konkursu zostanie nie więcej niż 30 uczestników, których rozprawki zostaną ocenione najwyżej.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł, które będą wypłacone jednorazowo po zakończeniu konkursu. Laureaci zostaną również zaproszeni z jednym z rodziców, lub innym pełnoletnim opiekunem, do Warszawy na uroczyste wręczenie dyplomów. Każdy z nich otrzyma dodatkowo nagrodę – książkę. Nagrody otrzyma również pięć gimnazjów, których uczniami będą autorzy najwyżej ocenionych rozprawek.

Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany informacji i dyskusji miedzy sobą oraz z innymi zainteresowanymi osobami. Służyć temu będzie forum znajdujące się na stronie konkursowej.

Rejestracja uczestników kończy się 10 listopada 2010 r.

Źródło: www.know-poland.org

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię