Śląski Ogród Botaniczny otrzymał dofinansowanie z FIO na realizację projektu pn. Ogrody Siedliskowe – lokalne centra edukacji przyrodniczej. Do udziału w projekcie poszukiwani są edukatorzy.

Do udziału poszukiwanych jest 5 grup 3-osobowych, które będą prowadzić edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży na terenie tzw. Ogrodu Siedliskowego założonego w danej gminie. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Zgłoszenia przyjmowane są do 24 czerwca br. pod adresem [email protected] . Kontakt do koordynatora projektu: Agnieszka Żurawicka, tel. 731 058 456.

Więcej o projekcie Ogrody Siedliskowe – Lokalne Centra Edukacji Przyrodniczej

Projekt zakłada przygotowanie 5 trzyosobowych zespołów do prowadzenia edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży na terenie tzw. Ogrodu Siedliskowego zbudowanego w danej gminie. W wyniku realizacji projektu uczestnicy nabędą również kompetencje i umiejętności pozwalające na stworzenie projektu takiego ogrodu, rozpoczęcie jego budowy i kontynuowanie prac w przyszłości. Rola Śląskiego Ogrodu Botanicznego nie kończy się wraz ze sfinalizowaniem projektu, i że uczestnicy mogą liczyć na współpracę również w dalszych etapach rozwoju stworzonego przez nich Ogrodu Siedliskowego.

Ogród Siedliskowy to wydzielony niewielki teren (min. 100 m2, szerokość przynajmniej 7 m) na terenie szkoły lub udostępnionym przez gminę bądź powiat, który zostanie przekształcony tak, aby nawiązywał swoim składem florystycznym i budową do terenu chronionego lub cennego w sąsiedztwie szkoły (np. jeżeli w pobliżu Ogrodu Siedliskowego występuje rezerwat chroniący las grądowy – budowa Ogrodu Siedliskowego powinna zmierzać w kierunku odtworzenia takiego fragmentu lasu, o ile warunki siedliskowe na terenie potencjalnego Ogrodu Siedliskowego są zbliżone do siedliska grądowego; jeśli w pobliżu znajduje się cenna przyrodniczo łąka, to Ogród Siedliskowy powinien ją na swoim terenie – na ile to możliwe – wiernie odtworzyć.)

Do udziału zapraszeni są nauczyciele i osoby niebędące nauczycielami, ale działające czynnie na rzecz przyrody lub mające w planie podjęcie takiej aktywności, którym los przyrody nie jest obojętny, i które są gotowe zaangażować się w długofalowe przedsięwzięcie. Ponieważ prace w ramach projektu prowadzone będą w zespołach trzyosobowych, organizatorzy proszą o zgłaszanie się od razu w docelowym składzie, gdzie przynajmniej jedna osoba z zespołu posiada uprawnienia pedagogiczne lub jest w trakcie ich nabywania. Nie jest wymagane wykształcenie biologiczne, ważne jest natomiast, aby osoby tworzące zespół dobrze się rozumiały, potrafiły ze sobą współpracować i miały podobną motywację, a także by łączyła je chęć podejmowania trwałych działań na rzecz środowiska naturalnego.

Osoby biorące udział w rekrutacji będą także musiały udokumentować tytuł własności do gruntu, na którym powstanie Ogród Siedliskowy. Potencjalni uczestnicy będą zatem musieli posiadać wiedzę na temat tego, gdzie w gminie możliwe będzie utworzenie Ogrodu Siedliskowego, na temat formy własności przyszłego Ogrodu Siedliskowego i będą musieli przedstawić list intencyjny właściciela lub osoby zarządzającej, z którego będzie wynikać, że wyraża on zgodę na budowę Ogrodu Siedliskowego (w grę wchodzi tu głównie własność szkoły, gminy lub powiatu).

Udział w projekcie nie wymaga ponoszenia żadnych wydatków, z wyjątkiem indywidualnych kosztów dojazdu na zajęcia.

Więcej szczegółów dotyczących projektu w pliku do pobrania

Edukatorzy będą prowadzili zajęcia w Ogrodach Siedliskowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię