Od 25 do 26 listopada 2011 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbędzie się druga z cyklu, a pierwsza międzynarodowa konferencja realizowana w ramach Projektu Symbiosis.

Projekt ten ma na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji ekologicznej w Polsce opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ). Jego istotną składową jest sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt (SOR) –  pionierskie rozwiązanie zaproponowane przez Fundację Albatros, którego celem jest zwiększenie efektywności działania poszczególnych placówek poprzez system współpracy i jednolity program działania oraz finansowania.

Ośrodki rehabilitacji mogą być ważnym narzędziem budowania wrażliwości i świadomości ekologicznej. Oczywiście pod warunkiem odpowiedniego wykorzystania ich potencjału, a co za tym idzie, najpierw, ustalenia odpowiednich standardów ich funkcjonowania. Stąd organizatorzy pragną, aby konferencja rozpoczęła pracę grup roboczych, które przez kolejny rok dopracują wytyczne i standardy dotyczące sposobu zarządzania i funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce. Rehabilitacja pacjentów tych placówek jest bowiem podstawowym celem istnienia ośrodków, zaś profesjonalizacja ich działania i wprowadzenie nowych standardów, mogą pozwolić w przyszłości na wykorzystanie ich potencjału edukacyjnego.

I Międzynarodowa Konferencja „Ośrodek rehabilitacji zwierząt nowoczesnym narzędziem edukacji”, która odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2011 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będzie bardzo ważnym wydarzeniem w rozwoju SOR i nawiązaniu społecznego dialogu na temat innowacyjnych kierunków edukacji ekologicznej w Polsce.

Cele krótkookresowe konferencji:
1. Zapoczątkowanie dyskusji na temat edukacji ekologicznej opartej o działalność ORZ w Polsce.
2. Stworzenie grup roboczych dla opracowania zagadnień związanych z funkcjonowaniem ORZ w Polsce i rozpoczęcie ich prac:
– zdefiniowanie problemów
– wykorzystanie rozwiązań sprawdzonych zagranicą

Cele długookresowe:

1. Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi edukacji w oparciu o funkcjonowanie ORZ w Polsce.
2. Kampania informacyjna dotycząca działalności ORZ w Polsce.
3. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dla ORZ powstałych w wyniku prac grup roboczych:
– Grupa ds. naukowych (wykorzystanie potencjału ORZ do badań naukowych)
– Grupa ds. zootechnicznych (wypracowanie standardów technicznych dla ORZ w Polsce dających możliwość skutecznej rehabilitacji zwierząt i edukacji)
– Grupa ds. edukacji i promocji (wypracowanie systemu i narzędzi edukacyjnych w oparciu o potencjał ORZ)
– Grupa ds. finansowania sieci (opracowanie rozwiązań systemowych i wieloletniego planu pozyskiwania funduszy dla SOR)

Patronat honorowy nad konferencją objął Główny Lekarz Weterynarii, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Prezydent Miasta Olsztyna.
Współorganizatorem wydarzenia jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

Konferencję poprzedzi warsztat prowadzony przez Edwarda Clarka – współzałożyciela i Prezydenta Wildlife Center of Virginia – partnera Fundacji Albatros w realizacji Projektu Symbiosis. Warsztat odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Olsztyna w godzinach 10.00-18.00. Wszystkich chętnych do udziału organizatorzy zapraszają do rejestrowania się przy pomocy formularza dostępnego w zakładce Rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię