?Okazałe drzewo Powiatu Braniewskiego? to temat pierwszej edycji konkursu fotograficzno-opisowego, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Braniewskiego. Uczestnikami mogą być wszyscy mieszkańcy powiatu.

Różnorodnść siedlisk przyrodniczych, występowanie roślin i dzikich zwierzat objętych ochroną, roslinność wodna i szuwarowa, bujne lasy, stanowią o bogactwie i specyfice flory i fauny Powiatu Braniewskiego. Piekno przyrody otacza każdego z nas, jednak prawdziwe uroki naszej przyrody często odkrywają turyści wypoczywający w tym rejonie, dla których piekno przyrody pozostaje na długie lata w pamieci.

Konkurs pod nazwa „Piekna przyroda Powiatu Braniewskiego” został ogłoszony przez Zarzad Powiatu Braniewskiego. Każda edycja konkursu będzie miała motyw wiodący (motywem pierwszej jest drzewo). Prace konkursowe w zależności od edycji mogą mieć różną formę (plastyczna, fotograficzna, opisowa itp.), pierwsza edycja przyjmować będzie prace fotograficzno-opisowe.

Prace należy nadsyłać do 10 czerwca 2011 r.

Więcej informacji

 

Logo konkursu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię