Trening czyni mistrza ? z takim podejściem rozpoczynaliśmy naszą ścieżkę projektową. Okazuje się, że praktyka i chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz dzielenie się informacjami to wyznaczniki współczesnej koncepcji zarządzania wiedzą.

Projekt pt. ?Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli zawodowych szkół rolniczych? zakładał odbycie praktyk zawodowych przez minimum 286 nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wskaźnik udało się zrealizować w całości, a nawet nieco go przekroczyć. W projekcie finalnie wzięły udział 122 kobiety oraz 177 mężczyzn.

Przedsiębiorstwa z obszaru zielonej energii, w których praktyki odbywali uczestnicy projektu, pozwoliły na dogłębną obserwację ich działalności. Jak zauważył jeden z nauczycieli: ? Projekt pozwala nauczycielom poznać od strony praktycznej procesy związane z uzyskiwaniem energii ze źródeł OZE. Można zatem stwierdzić, że przedsięwzięcie należy do efektywnych narzędzi edukacyjnych, ponieważ nauczanie bazowało na działaniach praktycznych. Jest to szczególnie wartościowe doświadczenie, gdyż praca w przedsiębiorstwie weryfikuje zdobytą do tej pory wiedzę teoretyczną.

Niezaprzeczalnie wartością dodaną projektu była możliwość integracji oraz nawiązania kontaktów interpersonalnych pomiędzy uczestnikami. Tworzone w ramach praktyk grupy nauczycieli (było ich 29) miały charakter mieszany pod względem: płci, wieku, profilu wykształcenia osób oraz ich miejsca pracy. Taki sposób doboru członków zespołów niewątpliwie stanowił atut projektu, zwłaszcza z uwagi na dodatkowe korzyści, do których zalicza się głównie wymianę informacji oraz doświadczeń między nauczycielami.

Niewielka liczba projektów poświęconych odnawialnym źródłom energii oraz chęć dzielenia się wiedzą ze strony przedsiębiorstw, które sprawowały opiekę nad praktykantami, to elementy, które pozwalają określić działania prowadzone przez UPEMI i Green Energy jako pionierskie. Uczestnictwo w projekcie przełożyło się na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianej zielonej energii.

Produktem finalnym projektu będzie stworzenie wzorcowego programu praktyk z zakresu odnawialnych źródeł energii. Owe rozwiązanie stanie się bazą do kreowania nowych koncepcji w nauczaniu praktycznym uczniów w zakresie technologii związanych z zieloną gospodarką. Nauczyciel jest mentorem, który poprzez świadomą realizację założeń zrównoważonego rozwoju uczy młode pokolenia proekologicznego myślenia.

Natalia Kamińska,  ekspert merytoryczny

Więcej informacji

SAMSUNG CAMERA PICTURES

oze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię