22 października o godz. 10 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Oczyszczalni Ścieków w Słupsku odbędzie się organizowany przez „Wodociągi Słupsk” finał V Edycji Konkursu Ekologicznego „Podaj wodzie pomocną dłoń” – dla uczniów szkół gimnazjalnych.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły 4-osobowe, składające się z uczniów szkół gimnazjalnych zgłoszonych przez opiekuna na załączonej karcie zgłoszeniowej do 19 września br. (sobota). W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci (1., 2., 3. miejsca) poprzednich edycji.

Karty należy przesłać na adres:
„Wodociągi Słupsk”
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
lub osobiście z dopiskiem KONKURS EKOLOGICZNY

Zadania zespołów szkolnych:
1. Makieta (np. model oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody itp.) – max punktacja – 10.

2. Praca badawcza przedstawiona w formie pisemnej oraz na nośniku, tematyka pracy badawczej
związana z tematem hasłem konkursu – max punktacja – 25.

Makiety i prace badawcze należy złożyć w siedzibie firmy „Wodociągi Słupsk” w Dziale Obsługi Klienta (portiernia) lub bezpośrednio w CEE przy Oczyszczalni Ścieków w Słupsku ul. Sportowa 73 do 14 października br. (środa).

3. Prezentacja prac badawczych ( forma dowolna) podczas finału konkursu czas do 15 min. – 22 października o godzinie 1000 w CEE – max punktacja – 15.

4. Uczestnictwo w Quizie ekologicznym – max punktacja 25.

Spotkanie konsultacyjne dla uczestników konkursu z opiekunami odbędzie się w dniu 24 września o godzinie 12 00 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Oczyszczalni ścieków ul. Sportowa 73. O wynikach konkursu zdecyduje powołane jury na podstawie uzyskanej punktacji. Szkoły otrzymają
nagrody o wartości:
I miejsce – 800zł
II miejsce – 600zł
III miejsce – 400zł
Ponadto laureaci uczestniczyć będą w dwudniowej wycieczce zorganizowanej przez CEE, a wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami.

Źródło: www.wodociagi.slupsk.pl

Zadaniem uczestników będzie stworzenie makiety oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię