Grupa 24 studentów UAM w Poznaniu z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, specjalność: rozwój regionalny zakończyła trzytygodniowe praktyki zawodowe, zorganizowane przez Biuro Wielkopolski w Brukseli. Jest to kolejny staż studentów w ramach trzyletniego projektu, realizowanego przez UAM przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Projekt "Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego" finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Studenci mieli okazję do zapoznania się w Brukseli z funkcjonowaniem instytucji UE (Parlament Europejski, Komitet Regionów, Rada Unii Europejskiej), uczestniczenia w warsztatach OPEN DAYS 2009, poznania  inicjatyw innych regionów (Ile de France, Walencja, West Midlands, Bawaria). Podczas spotkań pojawiało się wiele pytań z zakresu zagadnień, które szczególnie interesują młodych ludzi.

Staże wielkopolskich studentów są promocją współpracy regionu w zakresie szkolnictwa wyższego poprzez wspieranie w ten sposób rozwoju zasobów ludzkich. Program praktyk stanowi atrakcyjną ofertę dla studentów mających wyjątkową szansę zapoznania się z najbardziej aktualnymi tematami poruszanymi obecnie na forum Unii Europejskiej, takimi jak: Strategia UE dla Morza Bałtyckiego, zasady funkcjonowania i realizacji polityki spójności, Raport Barki nt. przyszłości polityki spójności, Strategia Lizbońska itp. Jest to również okazja do nawiązania kontaktów z osobami, które bezpośrednio pracują nad tymi zagadnieniami.

Ważnym aspektem jest również możliwość uzyskania wiedzy nt. wdrażania funduszy strukturalnych w Wielkopolsce z perspektywy Komisji Europejskiej, zapoznania się z nowym podejściem UE do funduszy strukturalnych czyli pomocy zwrotnej (JEREMIE, JESSICA, JASPERS, JASMIN). Studenci dowiedzieli się również czym zajmuje się wielkopolskie przedstawicielstwo w Brukseli oraz na czym koncentrują się jego zadania. Uczestnicząc w spotkaniu Klubu Wielkopolan mieli także okazję spotkania z wielkopolskimi Posłami do PE.

Program praktyk zawodowych ma zachęcić studentów do zdobywania kwalifikacji i doświadczenia w różnych dziedzinach związanych z Unią. Jest innowacyjnym sposobem przedstawienia młodym ludziom jak od podszewki wyglądają mechanizmy funkcjonowania UE. Być może w przyszłości, odbyty w Brukseli  staż, zaowocuje dla nich  pracą w strukturach instytucji unijnych oraz w organach administracji samorządowej.

Źródło: BIURO INFORMACYJNE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W BRUKSELI

 

 

Studenci mieli okazję do zapoznania się w Brukseli z funkcjonowaniem instytucji UE, / Fot. BIWW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię