Akcja „Poznańskie choinki wracają do środowiska”, organizowana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów to bezpłatną zbiórka świątecznych drzewek. Poznaniacy mają możliwość oddać choinkę do Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP).

GRATOWISKO zlokalizowane jest przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284,  ul. Wrzesińskiej12, a trzeci na składowisku odpadów w Suchym Lesie, przy ul. Meteorytowej 1. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia punktów znajdą Państwo na stronie www.odpady.poznan.pl. Drzewka będą odbierane bezpłatnie aż do końca lutego 2011 roku. Na każdego uczestnika akcji czeka miła niespodzianka.

W dniach 8, 15 i 22 stycznia 2011 roku drzewka będzie można oddać w sezonowych punktach zbiórki na Placu Wielkopolskim w godzinach od 9.00 do 11.30 oraz na Placu Bernardyńskim w godzinach od 12.00 do 14.30.

Akcja "Poznańskie choinki wracają do środowiska" ma upowszechnić zwyczaj poświątecznej zbiórki i zwrócić uwagę mieszkańców na recykling materiałowy odpadów bidegradowalnych. Celem akcji jest też zapobieganie wyrzucaniu choinek do śmietników. Prowadzone działania mają ograniczyć ilości odpadów biodegradowalnych w odpadach komunalnych deponowanych na składowisku, która wzrasta szczególnie w okresie poświątecznym. Akcja Choinka z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, w debiutanckim 2009 r. do końca lutego zebralno ponad nieco 1200 kg drzewek z gospodarstw domowych, natomiast w tych samych miesiącach w 2010 r. zebrano aż 8200 kg choinek.

Zgodnie ze zobowiązaniami które nakładają na Polskę dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące gospodarki odpadami, Polska zobowiązana jest  do osiągnięcia w 2011 roku odzysku co najmniej 25% odpadów biodegradowalnych tak, aby nie trafiły na składowiska, a w 2013 roku do odzysku 50% tych odpadów. Dążąc do ww. celów Zakład Zagospodarowania Odpadów  uruchomił na terenie składowiska odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie tymczasową kompostownię pryzmową. Wszystkie zebrane choinki zostaną przeznaczone do produkcji nawozu organicznego Bio-Felek, który każdy mieszkaniec może kupić na Gratowisku w workach 3,7, lub 20 litrów.
 

Celem akcji jest też zapobieganie wyrzucaniu choinek do śmietników. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię