Depositphotos

Te trzy elementy są niezbędne do tego by poprawić jakość powietrza, którym oddychamy. Potwierdziło się to wielokrotnie podczas konferencji „Odpowiedzialne ogrzewanie = czyste powietrze”, zorganizowanej 7 grudnia 2018 r. przez Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 

Spotkanie  rozpoczęło wystąpienie Sławomira Napierały, Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, który podkreślił, że problemu zanieczyszczenia powietrza w gminie nie da się rozwiązać działaniami tylko na szczeblu lokalnym. Zanieczyszczenia mają zdolność przemieszczania się na duże odległości, więc tylko wspólne działania na poziomie regionu, a nawet całego kraju dadzą widoczne efekty w postaci poprawy jakości powietrza. 

Na temat jakości powietrza w Nakle nad Notecią oraz całym województwie kujawsko-pomorskim, mówiła Joanna Kozakiewicz z Wojewódzkiego inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Potwierdziła ona, że głównym problemem zanieczyszczeń jest niska emisja, której źródłem są stare i niesprawne piece oraz kotły, stosowanie taniego węgla o dużej zawartości siarki i popiołu, palenie w kominkach mokrego drewna, a także palenie śmieci w domowych piecach. 

Plany i działania

W związku z częstymi przekroczeniami poziomów pyłu na terenie regionu, niewątpliwie konieczne jest podejmowanie działań strategicznych, w tym również obejmujących wprowadzanie stosownych zapisów w aktach prawa miejscowego. Na temat planów i bieżących działań na rzecz czystego powietrza, podejmowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, podczas konferencji mówiła z kolei Agnieszka Sosnowska z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zwróciła ona uwagę, że w celu poprawy jakości powietrza niezbędne jest podjęcie działań naprawczych, obejmujących obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego (np. poprzez zastosowanie ogrzewania ekologicznego niepowodującego nadmiernej emisji zanieczyszczeń), obniżenie emisji komunikacyjnej na głównych ulicach miast (np. poprzez tworzenie stref ograniczonego ruchu lub stref uspokojonego ruchu), edukację ekologiczną, a także wprowadzenie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego (np. układ zabudowy zapewniający przewietrzanie miast, wprowadzanie zieleni izolacyjnej). Ponadto niezbędna jest zmiana zapisów w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach,
(np. zakazy spalania odpadów ulegających biodegradacji na terenach ogródków działkowych oraz ogrodów przydomowych i na terenach zieleni miejskiej) oraz podjęcie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach grzewczych i piecach. Na temat działań podjętych w Nakle nad Notecią mówiła  Anna Nowak, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, która podsumowała poprawiające jakość powietrza działania gminy, w tym dofinansowane również w ramach programu KAWKA. 

Bez pieniędzy nie będzie zmian

Zmiany sposobów ogrzewania wiążą się nierozerwalnie z kwestią dofinansowania tych zmian. O możliwościach uzyskania środków finansowych na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne bądź na termomodernizację budynku mówiła Monika Pawłowicz, doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pieniądze można m.in. uzyskać z rządowego Programu „Czyste powietrze”. O tym, z kolei jak pieniędzy nie stracić mówił z koeli Roman Frąckowiak, komendant Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią. Odniósł się do możliwości kontrolnych przez straż miejską w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem tej dotyczącej nielegalnego palenia śmieci. Nie wszyscy mieszkańcy bowiem wiedzą, że za takie działanie grozi kara finansowa w wysokości 500 zł, a w skrajnych przypadkach sięgająca nawet 5000 zł.

Sposoby na czyste powietrze

Podczas spotkania nie zabrakło także aspektów praktycznych, dotyczących ogrzewania domów i mieszkań. Tomasz Opłat, lider kujawsko-pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy opowiedział o sposobach ekologicznego i bezpiecznego ogrzewania domów węglem, zwracając uwagę, że to jak ogrzewamy nasze domy ma ogromny wpływ na jakość powietrza. Podkreślił, że dym, który ulatnia się z kominów domów, gdzie stosowane są dobre praktyki (np. spalanie od góry) ma kolor niemalże przezroczysty. O roli zieleni w zakresie czystego powietrza mówiła z kolei Małgorzata Piasecka, projektant architektury terenów zielonych, nauczyciel w ZSP w Samostrzelu. Podczas swojego wystąpienia podkreśliła wielokrotnie, że rola zieleni w ochronie powietrza jest nie do przecenienia, w związku z tym jej obecność w miastach jest bardzo ważna, a dobór gatunków zieleni miejskiej niezwykle istotny. Bez edukacji ekologicznej nie będzie możliwe prowadzenie jakichkolwiek działań w zakresie ochrony powietrza – ten aspekt poruszyła z kolei Małgorzata Masłowska-Bandosz z Działu Edukacji Ekologicznej firmy ABRYS. 

Spotkanie było ostatnim elementem, realizowanym w ramach kampanii „Odpowiedzialne ogrzewanie = czyste powietrze”, realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 

GALERIA ZDJĘĆ

ORGANIZATOR:

Dofinansowano ze środków:

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Za jego treść odpowiada wyłącznie gmina Nakło nad Notecią.

Konferencję na zlecenie Nakła nad Notecią realizuje Dział Edukacji Ekologicznej firmy ABRYS. 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię