Jeszcze tylko do dziś trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego DBU. Jedyne tego typu stypendium dostępne w Polsce jest kierowane do absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą realizować ciekawy projekt związany z ochroną środowiska, a tym samym kształcić się w tym kierunku w Niemczech.

Celem stypendium jest szkolenie profesjonalnych kadr ochrony środowiska z Polski. Przez zapewnienie grupie laureatów konkursu na pół roku lub rok możliwości pracy w najbardziej prestiżowych instytucjach w Niemczech: m.in. firmach konsultingowych, bankach, instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach (stypendysta ma możliwość wskazania miejsca odbywania stażu).

Stypendium DBU ułatwia start zawodowy przez zdobycie praktycznego doświadczenia, budowanie kompetencji przez naukę języków, nawiązywanie kontaktów. Fundatorem stypendiów jest Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU, www.dbu.de).

Najważniejsze kryteria, jakie powinien spełniać kandydat:
•    ciekawy pomysł na realizację projektu – stażu w Niemczech,
•    posiadanie stopnia magistra uczelni (polskiej lub innej europejskiej) uzyskanego w ciągu ostatnich trzech lat,
•    dobre wyniki w nauce,
•    wiek maksymalny 31 lat,
•    znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. 

Laureaci są wyłaniani w drodze konkursu. Partnerem DBU w prowadzeniu programu na terenie Polski jest Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl). Stypendysta otrzymuje pełne ubezpieczenie oraz dodatek do nauki języka niemieckiego w wys. 450 EUR do wykorzystania przed wyjazdem lub w czasie stypendium.

Program Stypendialny DBU jest kontynuacją prowadzonego w latach 1997 – 2006 Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji im. Nowickiego i DBU dla Najlepszych Absolwentów w dziedzinie Ochrony Środowiska. Inicjatorem konkursu był prof. Maciej Nowicki – naukowiec, polityk, menadżer, były Minister Środowiska oraz prezes Ekofunduszu, który w 1996 r. otrzymał nagrodę DBU za zasługi dla ochrony środowiska. Wówczas pieniądze z nagrody przeznaczył na finansowanie stypendiów dla młodych specjalistów ochrony środowiska wchodzących na rynek pracy.

Program Stypendialny jest w Polsce prowadzony już 15 lat – tegoroczna jubileuszowa XV Edycja została objęta Honorowym Patronatem Ministra
Środowiska, profesora Andrzeja Kraszewskiego.

Stypendia mają charakter staży zawodowych i umożliwiają start kariery zawodowej w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Są płatne (1060 euro miesięcznie, można wyjechać na 6 lub 12 miesięcy na staż zawodowy do wybranej przez siebie instytucji – lub wybranej z pomocą DBU. Nie trzeba znać języka niemieckiego, można aplikować o stypendium w języku angielskim. A na naukę niemieckiego można dostać dodatkowe 450 Euro z czego 300 można wykorzystać jeszcze w Polsce. Stypendia posiadają pełne ubezpieczenie i są wolne od podatku, także kwota 1060 euro jest w całości przekazywana stypendyście – po prostu na życie.

Terminarz:

  • Termin otwarcia systemu aplikacji on-line: 01.06.2011
  • Termin zamknięcia systemu aplikacji on-line: 16.09.2011
  • Seminarium jesienne: 06-10.10.2011
  • Rozmowy kwalifikacyjne we Wrocławiu: 26.10.2011
  • Gala Jubileuszowa wraz z wręczeniem stypendiów: 26.11.2011

DBU obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia swej działalności.
 
Od 1 czerwca system aplikacji on-line dostępny będzie pod linkiem www.dbu.de/1453.html. Należy kliknąć na czerwone pole Bewerbung On Line, po czym wybrać preferowany język składania aplikacji. Wiadomości umieszczane w poszczególnych polach są zapisywane w systemie, można je opracowywać w okresie 1 czerwca – 16 września. Po terminie 16 września nie będzie możliwe dokonywanie zmian. Pod uwagę zostaną wzięte tylko kompletne aplikacje. Pozostałe informacje o programie stypendialnym w zakładce Program stypendialny DBU.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię