W poniedziałek, 28 lutego w Warszawie, odbędzie się konferencja podsumowująca Projekt ?Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy?, który został zrealizowany przez Stowarzyszenie ?Niepełnosprawni dla Środowiska EKON? przy wsparciu ODE ?Źródła? oraz Fundacji Nasza Ziemia.

Podczas konferencji zostaną m.in. zaprezentowane wyniki ewaluacji Projektu przeprowadzonej przez Lokalne Badania Społeczne.

Organizatorzy serdecznie zapraszają reprezentantów fundacji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną środowiska oraz zagadnieniami dotyczącymi osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału w konferencji.

Orgnizatorzy proszą o potwierdzanie obecności pod adresem e-mail: [email protected] lub numerami telefonów: 22 729 40 04 wew. 118 i 224 oraz 22 729 79 50.

Program konferencji

g. 10:00 – 10:10         Powitanie uczestników

g. 10:10 – 10:25          Przedstawienie Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”

g. 10:25 – 10:50          Prezentacja Lidera Projektu – Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

g. 10:50 – 11:20          Prezentacja Fundacji Nasza Ziemia, Partnera Projektu

g. 11:20 – 11:50          Prezentacja Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła, Partner Projektu

g. 11:50 – 12:10          Przerwa kawowa

g. 12:10 – 12:25          Prezentacja Programu REKARTON

g. 12:25 – 13:10          Przedstawienie wyników ewaluacji Projektu, firma Lokalne Badania Społeczne

g. 13:10 – 14:00          Podsumowanie konkursu edukacyjnego dla szkół podstawowych; wręczenie dyplomów za zajęcie I i II miejsca w konkursie; prezentacja prac konkursowych

g. 14:00 – 15:00          Lunch i zakończenie konferencji

Do wzięcia udziału w konferencji zostali zaproszeni: przedstawiciele zarządu i osoby zaangażowane w prowadzenie Projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele zarządu i osoby zaangażowane w prowadzenie Projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, radni z dzielnic Mokotów, Wilanów i Ursynów, które były objęte Projektem, pracownicy Biur Ochrony Środowiska tych dzielnic, przedstawiciele Programu REKARTON, przedstawiciele firm Rekopol oraz Byś mających swój udział w Projekcie, a także przedstawiciele szkół, które wzięły udział w programie edukacji ekologicznej oraz konkursie edukacyjnym dla szkół, zorganizowanym w ramach Projektu.

Informacje o Projekcie „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy”

Projekt „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Partnerami projektu są Fundacja Nasza Ziemia oraz Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu REKARTON, organizacji odzysku REKOPOL oraz firmy „BYŚ”. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, pochodzącemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ciągu roku w stolicy powstaje ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych, a jedynie około 12% z nich trafia do odzysku i recyklingu, mimo że ponad 80% takich odpadów to surowce wtórne. Celem prowadzonego od grudnia 2009 roku projektu, jest przekonanie mieszkańców stolicy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Ursynowa, Wilanowa  i Mokotowa (Stegny i Sadyba), o konieczności segregacji odpadów opakowaniowych i wiążącymi się z nią korzyściami ekonomicznymi i dla środowiska. W ramach projektu, którego celem było dotarcie do około 300 tysięcy mieszkańców Warszawy, w stolicy pojawiło się 161 billboardów i ponad 2 tysiące plakatów. Mieszkańcy stolicy otrzymali również 10 tysięcy sztuk folderów informacyjnych. 60 tysięcy kilkustronicowych insertów prasowych zostało dołączonych do 3 tytułów prasy warszawskiej. W dwudziestu szkołach podstawowych w Warszawie przeprowadzono warsztaty ekologiczne przeznaczone dla uczniów klas IV-VI. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali 3 tysiące Elementarzy Ekologicznych będących kompendium wiedzy przekazywanej podczas zajęć. Projekt obejmował także całodzienny Piknik Ekologiczny, zorganizowany na warszawskim Ursynowie, w którym wzięło udział około 2 tysięcy osób. Stworzono też interaktywny serwis internetowy, będący platformą edukacyjno-informacyjną, spinającą wszystkie działania prowadzone w ramach projektu.

Proste rady na odpady

1. Pamiętaj, do recyklingu nadają się tylko czyste, suche i niezatłuszczone odpady opakowaniowe.

2. Gdy jest tylko jeden pojemnik na odpady w kolorze czerwonym, wkładaj do niego papier, plastik, szkło i metal łącznie (zgniataj plastikowe butelki PET i metalowe puszki po napojach – pozwoli to na zaoszczędzenia miejsca w kontenerach i ich rzadsze opróżnianie).

3. Gdy jest kilka pojemników (worków):

  •  Do pojemników niebieskich wrzucaj tylko papier.
  •  Do pojemników żółtych wrzucaj tworzywa sztuczne, kartony po mleku i sokach oraz metal.
  •  Gdy jest tylko jeden pojemnik na szkło, wrzucaj do niego szkło kolorowe  i bezbarwne.
  •  Gdy są dwa pojemniki na szkło: do pojemnika zielonego wkładaj szkło kolorowe, a do pojemnika białego wkładaj szkło bezbarwne.

 4. Wszystkie odpady, których nie możesz posegregować, czyli odpady niesegregowane, składaj w osobnym kontenerze lub w osobnej torbie.

 5. Segreguj odpady opakowaniowe i zachęcaj do tego członków Twojej rodziny, znajomych, sąsiadów i kolegów z pracy. Nawet niewielki wysiłek każdego z nas przyczynia się do zwiększenia ochrony środowiska naturalnego w Polsce!

Organizator: Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON", tel.: 22 729 40 04, e-mail: [email protected]

Źródło: Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON"

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię