W środę 18 czerwca br. leśnicy przygotowali seminarium pt. ?Zasady postępowania w drzewostanach gospodarczych i ochronnych Puszczy Białowieskiej zagrożonych przez korniki?.

Seminarium w Białowieży odbyło się po to, by przekonać Ministra Środowiska, że jego zgoda na kontynuację dotychczasowej eksploatacji rezerwatów Puszczy Białowieskiej stanowi warunek ochrony puszczy przed rzekomo największym jej wrogiem – kornikiem drukarzem. Przeciwko takiemu pretekstowi do wyrębu cennych drzewostanów protestują pozarządowe organizacje ekologiczne.

Pomimo przygotowanego przez zespół ekspertów projektu ustawy o powołaniu parku narodowego na obszarze całej Puszczy Białowieskiej, najcenniejsze jej fragmenty ciągle zagrożone są wyrębami. Każdego roku wywozi się z niej ok. 150 tys. m3 drewna. Na skutek wyrębów prowadzonych w rezerwatach puszczy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku utraciła już certyfikat ekologicznej gospodarki FSC. To samo było powodem zawieszenia Dyplomu Rady Europy dla Białowieskiego Parku Narodowego. Leśnicy jednak nie chcą zmienić swego podejścia i ciągle chcą traktować najcenniejsze puszczańskie lasy, w tym rezerwaty przyrody, jak zwykłe lasy gospodarcze. Za całość działań Lasów Państwowych oraz politykę leśną państwa odpowiada Minister Środowiska, a zgodę na wyrąb w rezerwatach  pod pretekstem „walki z kornikiem drukarzem” – wydaje nadleśnictwom Wojewódzki Konserwator Przyrody.

Z zaprzestaniem cięć w rezerwatach nie chcą pogodzić się Lasy Państwowe, których Puszczańskie nadleśnictwa przynoszą milionowe straty. Dlatego Regionalna Dyrekcja LP Białystok zorganizowała seminarium mające na celu przekonanie Ministra, iż jego zgoda na kontynuację dotychczasowej eksploatacji rezerwatów Puszczy Białowieskiej stanowi warunek ochrony puszczy przed rzekomo największym jej wrogiem – kornikiem drukarzem.

Organizacje pozarządowe uważają, że należy wprowadzić natychmiastowy zakaz wycinek w rezerwatach i w pozostających poza ich granicami fragmentach bezcennych starodrzewów. Obecne Ministerstwo Środowiska wyraziło wolę ochrony całej puszczy i powiększenia parku narodowego. Jednak prawdziwym testem wiarygodności obecnie rządzącej w resorcie środowiska ekipy będzie wstrzymanie wszelkich cięć w rezerwatach oraz w lasach pochodzenia naturalnego.

Źródło: www.ekologia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię