Biuro Organizacyjne Konkursu Przyjaźni Środowisku podjęło decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do X Edycji. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca br.

Konkurs ma promować obywatelskie postawy proekologiczne i wdrażanie przyjaznych środowisku technologii. W Konkursie oceniane są innowacyjne projekty rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska oraz przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych i promować nowatorskie rozwiązania, mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Dzięki Konkursowi osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w samorządach oraz przedsiębiorstwach, mogą zapoznać się z rozwiązaniami, jakie zostały zastosowane w konkretnych przypadkach. Podpatrzone rozwiązania mogą zostać wykorzystane w kolejnych inwestycjach przy rozwiązaniu podobnych lub identycznych problemów.

Aby wziąć udział w Konkursie, zainteresowane uczestnictwem podmioty muszą w regulaminowym terminie nadesłać Kartę Zgłoszeniową, w której dokonują autoprezentacji, przedstawiają rys historyczny i ekologiczny regionu, a przede wszystkim szczegółowo opisują zgłaszane przedsięwzięcie. Przy podejmowaniu decyzji o nadaniu tytułu Laureata brana jest pod uwagę skala przedsięwzięcia, nowatorstwo, kompleksowość rozwiązań, a przede wszystkim wpływ na środowisko naturalne. Liczy się również prowadzenie działalności związanej z edukacją ekologiczną, promocją ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, organizacją imprez proekologicznych oraz podnoszeniem świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Z roku na rok konkurs przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.

Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

Żródło informacji, aktualne karty zgłoszeniowe i regulaminy: www.przyjazni-srodowisku.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię