Po dyskusji z Ministrem Środowiska, jaka odbyła się w dniach 9 i 10 września br. w Tucznie, (zachodniopomorskie) ekologiczne organizacje pozarządowe podtrzymują swoje stanowisko, że konieczne jest jak najszybsze wyznaczenie pełnej sieci obszarów Natura 2000 w oparciu o opracowanie naukowe znane jako „Shadow List” . Szybkie i prawidłowe wyznaczenie brakujących obszarów Natura 2000 odsunie niebezpieczeństwo grożących Polsce sankcji i umożliwi skuteczne wykorzystanie środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój naszego kraju.

Pozarządowe organizacje ekologiczne, pomimo że oceniają spotkanie z Ministrem Środowiska jako ważne, niepokoją się, że przyjęty przez Rząd harmonogram wdrażania sieci Natura 2000 oraz rozpoczęta inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona przez Lasy Państwowe mogą zwiększyć opóźnienia w realizacji unijnych zobowiązań Polski odnoszących się do powołania sieci Natura 2000.

Organizacje pozarządowe wskazują na fakt, że wbrew obiegowym opiniom, przeszkodą w rozwoju infrastruktury nie jest sieć Natura 2000, lecz opóźnienia w jej wdrażaniu. Od pewnego czasu bowiem Komisja Europejska nie przekazuje funduszy na inwestycje mogące oddziaływać na obszary kwalifikujące się do włączenia do Sieci, z których zgłoszeniem, z nieuzasadnionych powodów zwleka Rząd RP. Szybkie wyznaczenie pełnej sieci obszarów Natura 2000 zakończy sytuację niepewności odnośnie optymalnych lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych, umożliwi ich racjonalne planowanie, a tym samym skuteczne wykorzystanie unijnych funduszy.

Kolejnym nieporozumieniem związanym z siecią Natura 2000 jest przekonanie, że na chronionych obszarach niemożliwe będzie prowadzenie gospodarki. Wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach utrzymanie dotychczasowego sposobu gospodarowania będzie konieczne dla zachowania walorów przyrodniczych tych obszarów. Mitem jest również konieczność rezygnacji z jakichkolwiek inwestycji czy rzekome zakazy, z zakazem „wbicia gwoździa w płot” włącznie. Co wolno a czego nie wolno regulowane jest przepisami ochrony środowiska, wdrożonymi do prawodawstwa polskiego ponad 2 lata temu. W przypadku planowania inwestycji podstawowym wymogiem jest przeprowadzenie rzetelnej oceny oddziaływania na środowisko. Celem wprowadzenia tego wymogu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, a nie utrudnianie inwestycji.

Rychłe wdrożenie sieci Natura 2000 jest szansą na przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski i jednocześnie na bardziej skuteczną ochronę unikatowego dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju. Natura 2000 to bowiem także korzyści finansowe – bezpośrednie i pośrednie. Na działania na tych obszarach pozyskiwać można, oprócz środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Funduszu Spójności, także fundusze (w ramach dedykowanych działań) z programów rolno-środowiskowych, Programów: Lider+ czy Life+. Natura 2000 to także swego rodzaju etykieta przyciągająca turystów polskich i zagranicznych, umożliwiająca rozwój lokalnych społeczności poprzez np. zielone miejsca pracy, rozwój produktu lokalnego.

Więcej informacji udzielają:

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków: dr Jarosław Krogulec, Dyrektor ds. Ochrony:
tel. 0-22 8452398 lub 0-607669124 fax: 0-22 845 14 12 ; e-mail: [email protected]

WWF Polska: Magdalena Makles, kierownik projektu „Natura 2000”: tel. 0-22 849 84 69
lub 0-608-633-319 fax 0-22 646 36 72; e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię