Wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczął się drugi etap europejskiej kampanii „Ty też masz wpływ na zmiany klimatu”, skierowany do nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół średnich. Chęć uczestnictwa w programie zgłosiło ponad 600 polskich szkół. Celem ogólnoeuropejskiej kampanii jest zwrócenie uwagi na problem zmieniającego się klimatu. Młodzi ludzie będą zachęcani do podpisywania deklaracji, w której zobowiązują się wprowadzić drobne zmiany w swoim codziennym życiu po to, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

„Klimat już się zmienia. Nasze dzieci odczują skutki tego zjawiska znacznie bardziej niż my i to ich działania będą miały największy wpływ na to, czy walka ze zmianami klimatu zostanie wygrana – powiedział Stavros Dimas, Europejski Komisarz ds. Środowiska. Dlatego tak istotne jest, aby młodzi ludzie byli świadomi tego, jakie mogą być konsekwencje zmian klimatu oraz jakie działania może podjąć każdy z nas, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, które te zmiany powodują.

Poprzez kampanię, uczniowie zachęcani są do wprowadzania drobnych zmian w ich codziennym życiu, które to zmiany przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zmniejszenia ilości marnowanej energii. Aby im to ułatwić, Komisja Europejska przygotowała zestaw prostych rad np. „wyłącz telewizor zamiast zostawiać go w trybie czuwania”, „jedź do szkoły rowerem” czy „odzyskuj surowce wtórne”. Ich wpisanie w codzienne zachowania uczniów pomoże zapobiegać niekorzystnym zmianom klimatycznym.
Do szkół zostały również przesłane broszury oraz specjalne deklaracje. Poprzez ich wypełnienie, uczniowie zobowiązują się do stosowania tych zasad w swoim codziennym życiu. Komisja Europejska szczególnie liczy pomoc nauczycieli. Komisarz Dimas skierował do nich list z prośbą o poświęcenie uwagi zmianom klimatu w czasie zajęć szkolnych oraz wspieranie uczniów w ich wysiłkach.
Rozdział dotyczący zmian klimatu znalazł się także w tegorocznym wydaniu Kalendarza Europejskiego. Kalendarz zawiera wiele cennych informacji na temat praw konsumenta, które przysługują każdemu Europejczykowi. W 2006 roku Kalendarze trafią do ponad
miliona uczniów szkół średnich.

Komisja przygotowała również materiały, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w klasie podczas dyskusji na temat zmian klimatu. Na stronie internetowej kampanii: www.climatechange.eu.com można znaleźć m.in. kalkulator emisji dwutlenku węgla, wyniki badań naukowych poświęconych zmianom klimatycznym, pliki
z programem, który po zainstalowaniu go na komputerze, zmniejszy ilość energii zużywanej przez komputer, krótkie filmy, konkursy oraz linki do ciekawych stron poświęconych klimatowi. Do końca września na stronie internetowej zostanie także zamieszczone nagranie video, w którym znani raperzy, Numer Raz i DJ Zero,
w charakterystyczny dla siebie sposób, przekonują młodych ludzi o konieczności dbania
o stan środowiska. Część serwisu internetowego zostanie przeznaczona na galerię,
w której będą umieszczane prace uczniów z całej Europy – grafiki, filmy video lub piosenki związane z tematyką kampanii.

Kampania „Ty też masz wpływ na zmiany klimatu” jest wspierana przez akcję reklamową w Internecie – specjalne banery zachęcają internautów do odwiedzania strony www.climatechange.eu.com oraz reklamę telewizyjną. Spoty reklamowe będą emitowane w MTV i BBC od końca września do 30 listopada.

Strona internetowa kampanii:
www.climatechange.eu.com

Strona internetowa Komisji Europejskiej, poświęcona zmianom klimatu:
www.europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm

Dodatkowych informacji udziela:

Nina Hałabuz
Edelman Polska .
tel. +48 22 576 35 55
e-mail [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię