konkurs puchar recyklingu

W Q Hotelu we Wrocławiu 12 grudnia 2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Puchar Recyklingu, organizowanym przez firmę ABRYS od 24 lat. To prestiżowe wydarzenie, podczas którego nagradzane są najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów oraz działania inwestycyjne oraz edukacyjne, zmierzające do ograniczenia ilości odpadów. 

Na uroczystą Galę zorganizowaną w ramach Kongresu ENVICON przybyli przedstawiciele ważnych instytucji oraz podmiotów z sektorów związanych z recyklingiem i gospodarką odpadami. Konkurs Puchar Recyklingu to ważne wydarzenie, które podkreśla znaczenie działań na rzecz ochrony środowiska i promuje efektywne zarządzanie odpadami.

Puchary Recyklingu

Jako pierwszy wręczono Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który trafił do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa. Nagrodę z rąk prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dominika Bąka, oraz prezes Zarządu firmy ABRYS, Magdaleny Dutki, odebrał Sławomir Kraus – Prezes Zarządu ZZO Olszowa.

Drugi Puchar Recyklingu tradycyjnie przyznali przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej. Co roku wyróżnienie to otrzymuje najlepsze przedsiębiorstwo, działające w zakresie zagospodarowania odpadów. Tym razem wyróżnienie to zdobył Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Orli Staw”. Z rąk Wojciecha Koneckiego, wiceprezesa Izby oraz Krzysztofa Kawczyńskiego, przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, nagrodę odebrał Jan Adam Kłysz, przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W tegorocznej edycji Konkursu Krajowa Izba Gospodarcza postanowiła przyznać również jedno wyróżnienie, a otrzymało je Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. W imieniu MPO nagrodę odbierał zastępca dyrektora ds. Gospodarki Odpadami, Rafał Korbut.

Po raz drugi w historii Konkursu Puchar Recyklingu przyznawany jest Puchar Recyklingu „Ekosynergia”, przyznawany uznanemu za najlepszy w zakresie gospodarki odpadami związkowi międzygminnemu. Nagrodę tę przyznaje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin, które w 2023 r. postanowiło uhonorować Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Jan Adam Kłysz, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, wręczył statuetkę Robertowi Lewuszowi, kierownikowi referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w KZGRL.

Statuetki frakcyjne

Tradycją Konkursu Puchar Recyklingu jest przyznawanie statuetek za najlepsze wyniki w poszczególnych frakcjach bądź za wyjątkowe działania, np. w zakresie edukacji ekologicznej.

Pierwszą nagrodą frakcyjną wręczoną podczas Gali Kongresu ENVICON, była „Szklana statuetka”, która trafia do podmiotów, które odnotowały najlepsze wyniki w zbiórce i zagospodarowaniu stłuczki szklanej. Partnerami kategorii „Szklana statuetka” są firma Sibelco Green Solutions oraz Związek Pracodawców „Polskie szkło”. Zwycięzcą w tej kategorii został Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Wręczenia nagrody dokonał Michał Milewski, dyrektor w firmie Sibelco, a statuetkę odebrał Grzegorz Orzeszko, prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego.

W tej samej kategorii przyznano też dwa wyróżnienia, które trafiły do Miasta i Gminy Pobiedziska oraz do Łużyckiego Centrum Recyklingu. W imieniu tych podmiotów nagrody odebrali Ireneusz Antkowiak, burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, a także Juliusz Pułjan, dyrektor ds. ochrony środowiska w Łużyckim Centrum Recyklingu.

Po „Szklanej statuetce” przyszła pora na „Zieloną baterię”, ponieważ wśród uczestników tegorocznej edycji Konkursu Puchar Recyklingu nie zabrakło zaangażowanych podmiotów, które uzyskały bardzo dobre wyniki w zakresie zbiórki i zagospodarowania tej frakcji odpadów. Partnerami tej kategorii było ERP Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Dlatego też wręczenia statuetki i wyróżnień dokonał Mikołaj Józefowicz, dyrektor generalny ERP. Zdobywcą „Zielonej baterii” w 2023 r. zostało Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie, a nagrodę odebrał Witosław Gibasiewicz, prezes Zarządu Spółki. Natomiast wyróżnienia otrzymali Związek Międzygminny „Centrum zagospodarowania Odpadów – Selekt” oraz Urząd Miasta Poznania. W imieniu tych podmiotów na scenie pojawiły się Dorota Lew-Pilarska, prezes Zarządu Związku Międzygminny „Centrum zagospodarowania Odpadów – Selekt”, a także Katarzyna Kruszka-Pytlik, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

Od lat w ramach Pucharu Recyklingu nagradzani są najlepsi w zakresie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednak w tym roku, z uwagi na nie najlepsze wyniki uczestników Konkursu w zbiórce i zagospodarowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Komisja Konkursowa postanowiła przyznać tylko jedno wyróżnienie, która otrzymała gmina Izabelin. Z rąk Rafała Barana, przedstawiciela firmy Elektroeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, będącej partnerem kategorii, nagrodę odebrała Małgorzata Piekarska, radna gminy Izabelin.

Kolejna statuetka to efekt zaangażowania w Konkurs Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, która w ramach Porozumienia REKARTON aktywnie wspiera zbieranie i recykling zużytych opakowań wielomateriałowych. Decyzją komisji konkursowej nagrodę główną w kategorii „Rekordowy karton” otrzymała Gospodarka Komunalna w Błażowej, a z rąk Julii Pokrywki, dyrektor zarządzającej w Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań ,odebrała ją prezes Zarządu spółki – Jadwiga Szermach. Dodatkowo w tej kategorii przyznano dwa wyróżnienia, które trafiły do Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „Lech” z Białegostoku, a także do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu.

W tym roku również Organizacja Odzysku Opakowań – REKOPOL postanowiła nagrodzić za najlepsze poziomy dotyczące recyklingu opakowań. W tej kategorii oceniana była m.in. masa odpadów opakowaniowych w poszczególnych frakcjach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W odsłonie konkursu na zwycięstwo zasłużył Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Z tej okazji Jakub Tyczkowski, prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań – REKOPOL, statuetkę wręczył Janowi Adamowi Kłyszowi, przewodniczącemu Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Ponadto wyróżnieni zostali: Grupa KOM-EKO oraz Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

Kolejną kategorią była „Edukacja ekologiczna”, w ramach której przekazania laurów dokonali Małgosia Masłowska-Bandosz, dyrektor ds. edukacji ekologicznej w firmie Abrys wraz z Leszkiem Świętalskim, reprezentującym Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, partnera Konkursu Puchar Recyklingu. Tegorocznym zwycięzcą okazał się Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu, z ramienia którego nagrodę odebrał Krzysztof Basiak, prezes Zarządu Spółki. Z kolei na wyróżnienie zasłużył Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Po „Edukacji ekologicznej” przyszedł czas na uhonorowanie podmiotów w ramach ósmej już edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przygotował nagrody o łącznej wartości 55 000 zł. Zaszczyt ich wręczenia przypadł członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Jackowi Bogusławskiemu. Pierwsze miejsce zajęło miasto i gmina Pobiedziska, które otrzymało 10 000 zł. Na drugim stopniu podium stanęła gmina Przykona, która zyskała 9000 zł. Natomiast trzecie miejsce i 8000 zł przypadło gminie Szydłowo. Poza tym przyznano również cztery wyróżnienia opiewające na 7000 zł, a trafiły one do: Urzędu Miasta Poznania, Związku Gmin Krajny w Złotowie, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Orli Staw” oraz gminy Trzcianka.

Na koniec Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego postanowił wręczyć wyjątkowe nagrody w postaci Wielkopolskich Kwiatów Recyklingu, którymi uhonorowano miasto i gminę Koźmin Wielkopolski oraz gmina Rozdrażew.

Promocja zrównoważonego rozwoju

Uroczystość jest okazją do podkreślenia znaczenia działań na rzecz ochrony środowiska i promowania praktyk zrównoważonej gospodarki odpadami. Laureaci, odbierając nagrody, często dzielili się swoimi doświadczeniami i planami na przyszłość, co mogło być inspiracją dla innych do podejmowania podobnych działań. Konkurs Puchar Recyklingu stanowi ważne wydarzenie w branży, gdyż służy uhonorowaniu innowacji i zaangażowania w dziedzinie recyklingu oraz gospodarki odpadami. To również świetna platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi się gospodarką odpadami. Każda z tych nagród jest ważna, ponieważ podkreśla różne aspekty recyklingu i gospodarki odpadami, od konkretnej frakcji odpadów, przez innowacyjne podejście do edukacji i świadomości ekologicznej, aż po regionalne inicjatywy i współpracę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię