Rozstrzygnięcie Konkursu Ekologicznego organizowanego przez ZOiGO „MZO” wspólnie z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski było jednym z najciekawszych wydarzeń tegorocznych MajOstaszków. Zebrano ponad tonę baterii, blisko dwie tony nakrętek i ponad 300 kilogramów puszek.

W poszczególnych konkursach laureatami zostali:
Kategoria grupowa:

Baterie:
I miejsce – Przedszkole Nr 10
II miejsce – Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej
III miejsce – Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator
Łącznie zebrano 1.192,1 kg
Najwięcej zebrało Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej – 316 kg

Nakrętki:
I miejsce – Europejska Szkoła Podstawowa
II miejsce – Przedszkole Nr 8
III miejsce – Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek
Łącznie zebrano 1.952,4 kg
Najwięcej zebrała Szkoła Podstawowa Nr 5 -311 kg

Puszki:
I miejsce – Przedszkole Nasz Domek
II miejsce – Przedszkole Nr 16
III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 5
Łącznie zebrano 323 kg
Najwięcej zebrała Szkoła Podstawowa Nr 5 – 95 kg
Kategoria indywidualna:

Baterie:
I miejsce – Szymon Szymański
Łącznie zebrano 40 kg
Nakrętki:
I miejsce – Oskar Kokot
Łącznie zebrano 200 kg
Najwięcej zebrała Katarzyna Cierniewska – 54,35 kg
Puszki:
I miejsce – Lidia Pomykaj
Łącznie zebrano 25 kg

Konkurs skierowany był nie tylko do szkół i przedszkoli, ale także do mieszkańców miasta. Patronat nad konkursami objęły portale Zielona Lekcja i Ekojunior.
Celem kampanii jest ochrona środowiska przed szkodliwymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych oraz dotarcie do mieszkańców poprzez dzieci i młodzież z informacją na temat właściwego postępowania z odpadami.

Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne, a także ilość odpadów jaką generuje społeczeństwo stajemy przed problemem ograniczania ich intensywnego powstawania. Chcąc podnieść świadomość ekologiczną społeczeństwa ZOiGO "MZO" S.A. zachęca do selektywnej zbiórki odpadów oraz pogłębia poziom wiedzy na temat właściwych zasad gospodarowania odpadami. Ponieważ niestety jeszcze nie wszyscy prowadzą segregację w swoich domach, wiele niebezpiecznych dla środowiska odpadów trafia na składowisko. Zbierając selektywnie np. baterie, korki plastikowe, puszki chronimy środowisko naturalne, a zebrane surowce trafią do odzysku.

Atrakcyjne nagrody ufundowali ZOiGO "MZO", Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Organizacja Odzysku REKOPOL.

 

Zbierając selektywnie np. baterie, korki plastikowe, puszki chronimy środowisko naturalne, a zebrane surowce trafią do odzysku. / Fot. www.sxc.hu

Na MajOstaszki przybyli mali i duzi miłośnicy czystego środowiska. / Fot. MZO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię