Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Sarni skok”. Konkurs związany jest z programem ekologicznym „Ożywić pola 2010?2011. Rok sarny”.

Konkurs ma na celu upowszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do spacerów i obserwacji sarny w ich naturalnym środowisku.

Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej. Przedmiotem fotografii musi być sarna w naturalnym środowisku życia. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu dwa zdjęcia pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć (1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).

Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym, w jednakowym formacie 15 x 21 cm, naklejone na biały brystol formatu A2 i zatytułowane (tytuł zdjęcia należy umieścić pod zdjęciem). Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików JPEG lub PDF. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki (szyldy, daty) będą dyskwalifikowane.

Fotografie należy nadsyłać na Konkurs na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Tadeusza Kościuszki 7
28-340 Sędziszów
woj. świętokrzyskie

Prace konkursowe należy przesłać do 31.03.2011 r.

Honorowy patronat nad konkursem objęła Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł.

 

Konkurs ma na celu upowszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do spacerów i obserwacji sarny w ich naturalnym środowisku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię