Ścieżka ma promować walory przyrodnicze ziemi nadbużańskiej. Ogromna różnorodność nadbużańskich siedlisk przyrodniczych pociąga za sobą bogactwo gatunkowe roślin oraz zwierząt.

Nazwa ścieżki Ścieżka edukacyjna „Bugowianka”
Długość ścieżki  
Czas przebycia  
Trasa (miasta) Neple
Opis

Ścieżka składa się z ośmiu tablic, w tym jednej głównej. Treści zawarte na tablicach dotyczą flory, fauny, drzew, grzybów, siedlisk i są one opracowane na oddzielnych tablicach. Realizatorzy projektu mają nadzieję, że usytuowanie ścieżki w Neplach, przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej miejscowej ludności i turystów odwiedzających te okolice. Ścieżka ta, jest też szansą na podniesie atrakcyjności Nepli jako celu wycieczek i wypadów weekendowych.

Ścieżka wykonana jest w formie siedmiu tablic edukacyjnych, na których zobrazowano głównych przedstawicieli fauny i flory pobliskiego Parku Krajobrazowego oraz jednej dużej tablicy głównej, widocznej z pobliskiej drogi i zachęcającej przejeżdżających turystów do zatrzymania się. Wykonanie tablic było możliwe dzięki wygranemu konkursowi na ciekawy projekt proekologiczny, ogłoszony przez WFOŚiGW w Lublinie.

Ścieżka jest ogólnodostępna i każdy może z niej korzystać. Organizatorzy wierzą, że dzięki temu poszerzy się nasza wiedza o bogactwie otaczającej nas nadbużańskiej przyrody.

Projekt utworzenia ścieżki dydaktyczno–przyrodniczej zrealizowalo Regionalne Stowarzyszenie Ziemi Nadbużańskiej i Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” z Białegostoku.

Źródło: Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej „Bugowiaki”

Widok na ścieżkę edukacyjną od strony nadbużanki. / Fot. bocian.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię