Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, obok budynku administracyjnego, z inicjatywy zarządu i pracowników ZGO, dostrzegających potrzebę edukacji na temat właściwego postępowania z odpadami komunalnymi powstała ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży.

Na terenie ścieżki prowadzone są zajęcia warsztatowe z dziedziny gospodarki odpadami, segregacji odpadów oraz recyklingu. Celem takich warsztatów jest wzrost świadomości dzieci i młodzieży związanej m.in. z prawidłową segregacją odpadów ? u źródła? oraz wykształceniem ?dobrych nawyków? z tym związanych.

Pomimo bliskości obiektów tj. sortownia czy kompostownia ? zajęcia odbywają się w malowniczym terenie wśród zieleni kwiatów i drzew gdzie usytuowane zostały tablice edukacyjne i inne atrakcyjne elementy uatrakcyjniające zajęcia .

Nazwa ścieżki

Ścieżka edukacyjna w ZGO S.A.

Czas przebycia

45 min ? 90 min

Trasa

Teren ogrody przy budynku administracyjnym Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

Opis

Od września 2015 roku na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. funkcjonuje ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży o tematyce gospodarki odpadami, segregacji odpadów oraz recyklingu.

 

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ NA ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ W ZGO S.A.

  1. Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami bezpiecznego poruszania się po ścieżce edukacyjnej.
  2. Wprowadzenie w tematykę segregacji odpadów ? poznanie zasad segregacji obowiązujących w gminie.
  3. Omówienie technologii przetwarzania odpadów czyli odpowiedź na pytanie: ?Co się dzieje z odpadami, które trafiają do ZGO S.A.??. Poznanie procesów jakie zachodzą w poszczególnych instalacjach oraz znaczenie poszczególnych obiektów w procesie zagospodarowania odpadów. Informacje te przedstawione są na trzech tablicach informacyjnych , na których przedstawione są schematy, zdjęcia oraz ciekawostki  na temat poszczególnych obiektów(tj. Waga, Sortownia, Kompostownia, Składowisko, Magazyn Odpadów niebezpiecznych, Stacja Demontażu Wielkogabarytów, Podczyszczalnia odcieków, Składowisko, PSZOK).
  4. Zapoznanie się z:
    ? definicją recyklingu, poznanie zasad działania recyklingu oraz ciekawostek związanych z recyklingiem,
    ? różnica między odzyskiem, a recyklingiem.
  5. Zajęcia praktyczne dla dzieci, które mają na celu utrwalenie zdobytej wiedzy na temat prawidłowej segregacji odpadów, podstawowych zasad recyclingu, hierarchii postępowania z odpadami oraz rozkładu śmieci w czasie.
  6. Zajęcia wzbogacone są o gry edukacyjne: tj. układanki wielkoformatowe, karty pamięci, karty prac oraz filmy edukacyjne.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia odbywają się na Sali konferencyjnej w budynku administracyjnym ZGO S.A.

Zajęcia warsztatowe przygotowane są  dla różnych grup wiekowych od dzieci przedszkolnych do studentów.

Więcej informacji na: http://www.zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna,sciezka-edukacyjna,34.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię