Tematyką ścieżki jest różnorodność gatunków drzew na terenie Nadleśnictwa Sucha, szkody powodowane przez zwierzynę i metody ochrony przed nimi.

Nazwa ścieżki
 Ścieżka przyrodniczo-leśna „Jasień” (Nadleśnictwo Sucha; Ul. Zamkowa 7; 34-200 Sucha Beskidzka. Wszyscy, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez nadleśnictwo powinni skontaktować się z pracownikiem nadleśnictwa odpowiedzialnym za prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej – mgr inż. Katarzyną Woźnica, tel. (33) 874–21-74 lub (33) 874-21-63.).
Długość ścieżki
1,5 km
Czas przebycia
45 min.
Trasa (miasta)
 
Opis (krótki)

Ścieżka liczy 12 przystanków.

Ścieżka oznaczona została tablicami edukacyjnymi m.in. z opisem występujących tu gatunków drzew i ptaków oraz ich znaczenia w środowisku leśnym. Wytyczyło ją suskie Nadleśnictwo w 2003 roku. Warto wspomnieć, że również na terenie parku zamkowego znajduje się kilka tablic przyrodniczych z opisem fauny i flory występującej w okolicznych lasach.

Ścieżka prowadzi przez teren leśnictwa Jasień  do historycznej Kaplicy Konfederatów Barskich zlokalizowanej na górze Jasień. Trasę ścieżki zaprojektowano tak, aby była dostępna zarówno od strony nadleśnictwa, jak i parku zamkowego.

Ścieżka powstała celem udostępnienia lasu mieszkańcom miasta Sucha Beskidzka i okolic oraz wszystkim odwiedzającym zamek w Suchej Beskidzkiej. Tematyką ścieżki jest  różnorodność gatunków drzew na terenie Nadleśnictwa, szkody powodowane przez zwierzynę i metody ochrony przed nimi. Na tym krótkim odcinku ścieżki poznajemy wiele gatunków drzew, o których różnych ciekawostek możemy dowiedzieć się z tablic edukacyjnych.

 Źródło: Nadleśnictwo Sucha

Z leśniczym na ścieżce edukacyjnej Jasień. / Fot. Nadleśnictwo Sucha

Ścieżka oznaczona została tablicami edukacyjnymi. / Fot. muzeum2011.sucha-beskidzka.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię