Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego odnowił i wzbogacił informacyjnie ścieżki turystyczno-edukacyjne w rezerwacie przyrody „Dolina Racławki”. Turyści mają teraz do dyspozycji 3 trasy: niebieską (ogólnoprzyrodniczą), czerwoną (geologiczną) oraz żółtą (geologiczną).

Ścieżka dydaktyczna niebieska składająca się z trzynastu punktów, prowadząca dnem doliny Racławki, z odgałęzieniem do Wąwozu Stradlina ma charakter ogólnoprzyrodniczy. Pozwala zapoznać się z typowymi dla rezerwatu zbiorowiskami roślinnymi, gatunkami flory i fauny, formami ochrony przyrody, a także ciekawymi obiektami geologicznymi.

Długość ścieżki – 6 km

Ścieżka dydaktyczna czerwona na której zlokalizowano pięć punktów, prowadzi Doliną Racławki i Wąwozem Zbrza. Jest to typowa ścieżka geologiczna, na której obejrzeć można dwa duże kamieniołomy w Dubiu i Dębniku oraz niewielki, ale bardzo ciekawy łom w zboczach doliny Racławki. W obiektach tych łatwo możemy prześledzić budowę geologiczną obszaru oraz zapoznać się z charakterystycznymi dla niej skałami.

Długość ścieżki – 5 km

Ścieżka dydaktyczna żółta
składająca się z ośmiu punktów, to ciekawa wyprawa w przeszłość geologiczną obszaru. Ścieżka prowadzi Wąwozem Żarskim, Doliną Szklarki i Doliną Racławki.

Długość ścieżki – 6 km

Ścieżkami zarządza Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Mapka ścieżek

Zbocza Doliny Racławki są bardzo strome, miejscami skaliste. / Fot. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię